“จุรินทร์” เดินหน้าจัดอบรมโครงการ From Gen Z to be CEO ปี65

จุรินทร์ เร่งเดินหน้าจัดอบรมโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2565 จัดหลักสูตรติดอาวุธทางความรู้ – เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการฯ

ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA (New Economy Academy) เดินหน้าจัดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับน้องๆ Gen Z ซึ่งเป็นความหวังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเร่งจัดโครงการ From Gen Z to be CEO ในรูปแบบออนไลน์ และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะเป็นแม่ทัพทางเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป


นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มจำนวนนักรบการค้ารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ จึงได้เดินหน้าจัดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบ่มเพาะและติดอาวุธความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ให้กับผู้ประกอบการนิติบุคคล ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือบุคคลทั่วไปที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกของไทย ให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากยิ่งขึ้น ผ่านการอบรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมาแล้วทั้งสิ้น
โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2565 ประกอบด้วย 7 หลักสูตร ดังนี้

 1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออก – เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการริเริ่มทำธุรกิจและส่งออกสินค้า
 2. ความรู้เบื้องต้นเพื่อการส่งออก – เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการในการส่งออก รวมไปถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการทำการค้าระหว่างประเทศ
 3. วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ – เจาะลึกตลาดการค้า เพื่อขยายฐานธุรกิจสู่ต่างประเทศ โดยทูตพาณิชย์และผู้เชี่ยวชาญตลาดต่างประเทศ
 4. Global Business Start-up Mindset – เสริมความรู้และแนวคิดด้าน Startup เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างธุรกิจ พร้อมนำแนวคิด Soft power มาปรับใช้
 5. สินค้าและบริการศักยภาพแห่งอนาคต – วิเคราะห์เทรนด์แห่งอนาคตที่จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงการใช้ Big data เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ
 6. ทรัพย์สินทางปัญญา จดช้า ราคาแพงกว่าที่คิด – เพื่อให้เห็นความสำคัญของการจดสิทธิบัตรและการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 7. เจาะลึกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ และ Logistics อย่างครบวงจร – เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ E-Commerce และสามารถเลือกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม. . .
  สำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติเข้าร่วมบรรยายในแต่ละหลักสูตร ล้วนมีชื่อเสียง มีประสบการณ์ตรง และประสบความสำเร็จมาแล้วทั้งสิ้น ได้แก่ คุณอิส – อิสระ ฮาตะ บริษัท Rubsarb Production, คุณหยา – วริศา ศรีเจริญ Chief Marketing Officer บริษัท ปันโปรโมชั่น จำกัด, คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ ผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel และ Luk Hostel, คุณปณต บุณยะโหตระ ทูตพาณิชย์ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และวิทยากรท่านอื่นๆ ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ โดยจะมีการสอบประเมินผลภายหลังการอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดหรือผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด มาต่อยอดพัฒนาศักยภาพและปั้นให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อม สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 500 ลำดับแรก จะได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม Exclusive Training Program จัดโดย True LABและ 100 ลำดับแรก จะได้รับสิทธิในการพิจารณาเข้าร่วมฝึกงานกับองค์กรระดับประเทศ อาทิ True/Huawei/Bitkub/EXIM Bank/Shopee และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ที่ตั้งอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของโลก รวมถึงได้สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและพันธมิตรของโครงการ และที่สำคัญ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของประเทศ จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น Gen Z Ambassadors พร้อมรับสิทธิพิเศษและรางวัลมากมายจากพันธมิตร โดยทำหน้าที่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และประชาสัมพันธ์โครงการในปีต่อๆ ไป
  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสมัครได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย . . โดยยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤษภาคม 2565 ได้ที่ https://bit.ly/34uQq2U หรือสแกนเพื่อสมัครผ่าน QR CODE
 8. หรือติดตามกิจกรรมได้ที่Facebook https://www.facebook.com/nea.ditp/

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.