สธ.จัด “Thailand International Health Expo 2022” สสส. ชูเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล

สธ.จัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” โชว์ศักยภาพด้านการแพทย์สาธารณสุข เชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพ ไทย – นานาชาติ สสส. ชูเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล มุ่งเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสู่สังคมสุขภาวะ


ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และผู้บริหารโรงพยาบาลและสถานประกอบการ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุขภาพ เสริมเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน”

นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากเลขาธิการองค์การอนามัยโลก (WHO) (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus) ร่วมประกาศความเชื่อมั่นในสถานการณ์โรคโควิด-19 และระบบวัคซีนของโลก
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลได้ส่งเสริมและผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก (Medical and Wellness Hub) ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้ได้คุณภาพมาตรฐาน มีระบบการจัดการโรคติดต่อและวัคซีนที่ดี

การจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” ครั้งนี้ จะทำให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทย รวมถึงยกระดับและเพิ่มมูลค่า ให้กับ สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพแบบไทย
“สมุนไพรโดยเฉพาะกัญชา ที่มีการปลดล็อคให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่จะนำมาพัฒนาเป็น ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ เกิดการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การแพทย์ การสาธารณสุข การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นวัตกรรมทางการแพทย์ยุคใหม่ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงกับตลาดธุรกิจสุขภาพทั่วโลก โดยคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะสร้างมูลค่าจากการให้บริการ Magnet ที่มีศักยภาพดึงดูดผู้รับบริการ การจับคู่เจรจาทางธุรกิจ และการเผยแพร่ภาพลักษณ์ชื่อเสียงด้านสุขภาพที่ดีของไทยสู่สากล และทำให้การท่องเที่ยวของไทยกลับมาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป” นายอนุทิน กล่าว


นายอนุทิน กล่าวต่อว่า รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านโครงการสำคัญต่างๆ อาทิ การเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo ในปี 2571 ภายใต้ชื่องาน Expo 2028 – Phuket, Thailand การเตรียมพร้อมสู่การเป็นเมืองมหาอำนาจเวลเนสของโลกในเขตอันดามัน (Andaman Wellness Corridor: AWC) รวมถึงการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปคในปี 2565 นี้


นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า งาน Thailand International Health Expo 2022 ครั้งนี้จัดขึ้นในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในรูปแบบ HYBRID EXPO ภายใต้ ธีมหลัก “Empowering Smart Healthcare Innovations การขับเคลื่อนนวัตกรรมการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ” มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประชุมสัมมนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์, การจัดแสดง Smart Healthcare Innovation Showcase เช่น 5G Technology ระบบนิเวศน์เทคโนโลยีสนับสนุนการบริการสุขภาพ (Health Service Support : HSS Ecosystem), คอมมูนิตี้สำหรับวัยเกษียณ, นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ มหัศจรรย์แห่งกัญชาและสมุนไพร ดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีบริการด้านสาธารณสุข และฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี ในเด็กอายุ 5 – 11 ปี และเข็มกระตุ้นสำหรับบุคคลทั่วไป รวม 1,000 โดสต่อวัน ส่วนรูปแบบออนไลน์ประกอบด้วยนิทรรศการเสมือนจริง, สัมมนา, E-Market Place , จับคู่เจรจาธุรกิจ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งไทยและต่างชาติกว่า 50,000 คน


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า
สสส. ร่วมกับ สธ. สื่อสารองค์ความรู้ป้องกันโควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยรู้สู้โควิด” จำนวน 15 ชุดข้อมูล อาทิ ชุดคู่มือแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation คู่มือการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community isolation มีผู้สนใจ ดาวน์โหลดคู่มือมากกว่า 10 ล้านครั้ง ซึ่งจะมีการนำเสนอภายในงาน พร้อมนวัตกรรมกลไกที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ หรือระบบ “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” ที่ สสส.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นคลังข้อมูลสุขภาพเฉพาะบุคคล ที่รวบรวมชุดความรู้ คู่มือ และสื่อรณรงค์ของ สสส. และภาคีเครือข่ายกว่า 10,000 ชิ้น จัดกลุ่มให้ตรงกับความสนใจเฉพาะบุคคลมากขึ้น เช่น เพศ อายุ ประเด็นสุขภาพ โรคประจำตัว การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย เป็นต้น โดย เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นของ สปสช. เพื่อเป็นเครื่องมือส่งต่อข้อมูลและแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ และเป็นกลไกสำคัญสู่การดูแลตัวเองในยุคดิจิทัล


ทั้งนี้ งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandhealthexpo.com Facebook : Thailand International Health Expo 2022 หรืออีเมล์ info@thailandhealthexpo.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.