ศิษย์พระอาจารย์จันทร์ จนฺทโชโต ร่วมพิธียกช่อฟ้า-ทอดผ้าป่า สำนักสงฆ์เขาภูน้อยฯ ร้อยเอ็ด

ศิษย์พระอาจารย์จันทร์ จนฺทโชโต ร่วมพิธียกช่อฟ้าและทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนสร้างพระวิหารอุโบสถ ถวาย ณ สำนักสงฆ์เขาภูน้อยฯ จ.ร้อยเอ็ด

พระครูทิพยธรรมาภรณ์ เจ้าคณะหนองพอก (ธ) วัดผาพยอม จ.มุกดาหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูชุมพรศีลโสภิต เจ้าคณะอำเภอเมยวดี (ธ) วัดป่าศรีเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด รองประธานฝ่ายสงฆ์ พระอธิการประดิษฐ์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดป่านาล้อม (ธ) จ.ร้อยเอ็ด พร้อมคณะสงฆ์ 19 รูป ร่วมสวดเจริญชัยมงคลคาถา (บทชยันโต) ในพิธียกช่อฟ้าพระวิหารอุโบสถสำนักสงฆ์เขาภูน้อยจันทสุนทรธรรม(สาขาวัดป่าเครือวัลย์) ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 12 มี.ค.65 และทอดผ้าป่ายกช่อฟ้า เมื่อวันที่ 13 มี.ค.65 ที่ผ่านมา

โดยมี พระอาจารย์จันทร์ จนฺทโชโต ประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาส ประกอบด้วย พ.ต.ท.จักรินทร์ ชอบบุญ สารวัตรสืบสวน สภ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ร.ต.อ.เทพพิทักษ์ หงษ์แก้ว รอง สวป. สภ.โพธิ์ชัย คุณไพโรจน์ วงศ์หาจักร (หจก.โพธิ์ชัย 101 ก่อสร้าง) และคณะศิษย์ฯ คณะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลภูเขาทอง คณะเจ้าภาพแต่สายร่วมพิธียกช่อฟ้าและทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนสร้างพระวิหารอุโบสถที่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์

พระครูชุมพรศีลโสภิต เจ้าคณะอำเภอเมยวดี (ธ) วัดป่าศรีเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า พิธีการยกช่อฟ้า ถือว่าเป็นพิธีสำคัญมาก เนื่องจากเป็นการยกส่วนบนสุดของอาคาร ศาสนสถานหรือพระราชวัง มีคติความเชื่อว่า หากใครได้ร่วมบุญยกช่อฟ้าแล้วนับว่าเป็นกุศลมหากุศลอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นส่วนสูงสุดของอาคาร และถือว่าเป็นผู้ทำให้อาคารสมบูรณ์ เป็นของสูงในสมัยโบราณกล่าวว่าบุญยกช่อฟ้าเป็นการบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ ผู้ประกอบด้วยบุญญาธิการสูงส่งเท่านั้นจึงจะยกช่อฟ้าได้ ฉะนั้นก็จะต้องใช้วิธีร่วมบุญ รวมกันเป็นหมู่เหล่า เพื่อให้บุญนั้นมากพอที่จะยกช่อฟ้าได้ โดยเฉพาะพระอารามหลวงจะหาโอกาสได้ร่วมบุญยกช่อฟ้านั้นยากเต็มที

“อานิสงส์ของการสร้างช่อฟ้า” อานิสงส์บุญของการยกช่อฟ้า จะทำให้ดวงชะตาชีวิตเราสูงส่ง ไม่ตกลงไปที่ต่ำ ไม่ตกไปอบายภูมิ มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่ความก้าวหน้ามีเกียรติ มีความสง่างาม หากมีใครมาบอกบุญยกช่อฟ้า ก็รีบสะสมบุญกัน เพราะโอกาสของบุญนี้ หาทำได้ยากมาก วัดแห่งหนึ่งสร้างโบสถ์/ศาลา เสร็จจะมีพิธียกช่อฟ้า แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

จากคณะศิษย์พระอาจารย์จันทร์ จนฺทโชโต ผู้มีจิตศรัทธาสายบุญทุกหมู่เหล่า อาทิ พ.ต.อ.สุริยา พิทูรย์ ผกก.สภ.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด / จุฑารัตน์ พัฒนาทร บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) /อาจารย์ยอดบารมี / ดร.จิดาภา แต่สกุล สมาคมสตรีไทยสากล นนทบุรี น่าน ขอนแก่น / บุญศรี เล็กศิริ วัลลภ คำแพง พิศมัย อัครชาติ / พ่อหนูสลัด ชอบบุญ /มนัสนันท์ บุญรวยเจริญ / ทองจันทร์ แก้วชารี / ด.ต.จรินทร์ สาคร / จักร์ฤกษณ์ ทองสิริประภา / โยษิตา มานัส / อำนวย อินทรวิชา / ขวัญชัย แผลงนอก /ลำไพร มูลวรรณ / ดอกดิน ดวงสาพล / ทนงศักดิ์ บุญตา / ลัดดาวัลย์ สุขเจริญ ฯลฯ ตลอดจนชาวบ้านในตำบลภูเขาทอง บ้านบึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ได้เชิญชวนบอกบุญทอดผ้าป่ายกช่อฟ้าครั้งนี้ รวมยอดปัจจัยได้ 136,026 (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันยี่สิบหกบาทถ้วน) พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธีฯ

ท่านใดมีความประสงค์ร่วมบุญสมทบสร้างพระวิหารโบสถ์สามารถร่วมบุญได้ที่เลขบัญชี 439 – 036 – 265 – 8 ชื่อบัญชีพระอาจารย์จันทร์ จนฺทโชโต ธ.กรุงไทย สาขาหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระอาจารย์จันทร์ จนฺทโชโต โทร. 097 – 348 – 2065 สำหรับท่านผู้ร่วมบุญ 3,000 บาท จะได้รับเหรียญที่ระลึก “รุ่นพิเศษ สร้างวิหาร” รุ่น “ชนะมาร” ซึ่งจัดสร้างในจำนวนจำกัด สอบถามได้ที่ ร.ต.อ.เทพพิทักษ์ หงษ์แก้ว โทร. 085 216 1539 หรือฝ่ายประสานงาน คุณเจนกิจ นัดไธง(รุ่ง) 085 – 210 – 0531 เพื่อจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *