ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ร่วมสำนักงานเขตปทุมวัน จัดกิจกรรมจิตอาสา โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 2 เม.ย.65

ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 มีนาคม 2565 และวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม บรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565

ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ภายใต้การบริหารของ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ร่วมกับ สำนักงาน เขตปทุมวัน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 มีนาคม 2565 และวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม ราชกุมารี 2 เมษายน 2565 โดยมีนางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวอมรพรรณ เมธาทรงสถิตย์ ผู้อำนวยการกิจกรรมการตลาด บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เขตปทุมวัน ตลอดจน จิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เพื่อดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแสนแสบ (ร่วมเทน้ำหมักจุลินทรีย์) เช็ดล้างทำความสะอาด ขัดถูพื้นผิวทางเดิน ราวกั้นริมคลอง จัดเก็บขยะ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความ เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม ตั้งแต่สะพานชิดลม ถึงสะพานเพชรบุรี 32 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

พร้อมกันนี้ ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ได้ร่วมมอบน้ำดื่มให้แก่จิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *