“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์” เลื่อนจัดงาน “อินเตอร์แมค 2021 – ซับคอน ไทยแลนด์ 2021” ปักหมุด 22- 25 ก.ย. 64 พร้อมเดินหน้าจัดงาน


“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์์” ประกาศเลื่อนจัดงาน อินเตอร์แมค 2021 และ ซับคอน ไทยแลนด์ 2021 หลังหารือพันธมิตรทุกภาคส่วน ปักหมุด วันที่ 22- 25 กันยายน 2564 พร้อมเดินหน้าจัดงาน มั่นใจกำลังซื้อฟื้นตัวจากความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลักดันภาคอุตสาหกรรมการผลิตขยายตัวต่อเนื่อง

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และพันธมิตรทุกภาคส่วนจากภาครัฐ-เอกชน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI , สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ประกาศเลื่อนการจัดงานแสดงสินค้าภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจรครั้งยิ่งใหญ่ อินเตอร์แมค 2021 (INTERMACH 2021) และ ซับคอน ไทยแลนด์ 2021 (SUBCON Thailand 2021) จากเดิมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2564 ออกไป เป็นวันที่ 22 – 25 กันยายน 2564

นางสุกัญญา อมรนุรัตน์กุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวว่า จากการที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งตรวจพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนจนถึงปัจจุบัน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะของผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลก

พันธมิตรทุกภาคส่วน ได้ลงความเห็นร่วมกันให้เลื่อนการจัดงานออกไปก่อน โดยคำนึงถึงความสำคัญในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการลดการแพร่ระบาดของไวรัส และความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน แม้จะเตรียมความพร้อมจัดงานในกำหนดการเดิมเป็นอย่างดีแล้วในรูปแบบไฮบริด เอ็กซ์ซิบิชั่น (Hybrid Exhibition) ที่จะจัดการแสดงแบบองค์รวมโดยการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ดิจิทัลผสมผสานกับการจัดงานแสดงสินค้าทั่วไป ให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในยุคนิว นอร์มัล ที่เน้นความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานและผู้ร่วมจัดงานตามมาตรฐานระดับโลกอย่าง อินฟอร์มา ออลซีเคียว (Informa All Secure) แล้วก็ตาม

นายพัลลภ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI กล่าวว่า การเลื่อนจัดงาน อินเตอร์แมค 2021 และ ซับคอน ไทยแลนด์ 2021 ในครั้งนี้เพื่อเป็นการตอบรับกับมาตรการของภาครัฐ ซึ่ง BOI ยังคงมั่นใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมงาน ด้วยการจัดกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ นักลงทุน ทั้งในรูปแบบปกติและในรูปแบบออนไลน์ โดยเชื่อมั่นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการลงทุนของไทยได้อย่างแน่นอน โดยคาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า 3,000 คู่ สร้างมูลค่าทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย กล่าวว่า ทางสมาคมฯ พร้อมสนับสนุนให้เลื่อนการจัดงานในครั้งนี้ออกไปก่อน โดยเล็งเห็นว่าในช่วงเดือนกันยายน จะเป็นช่วงคลี่คลายของสถานการณ์โควิด-19 เราจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมทั้งคลัสเตอร์การผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงเป็นช่วงเวลาของการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตสู่การพัฒนาอีกขั้น ซึ่งมั่นใจว่างาน ซับคอน ไทยแลนด์ 2021 (SUBCON Thailand 2021) จะช่วยตอบโจทย์การเติบโตของอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตได้เป็นอย่างดี รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านกิจกรรมจับคู่ธุรกิจด้วย

ด้าน นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) กล่าวว่า สำหรับการเลื่อน การจัดงานในครั้งนี้ ทางสถาบันฯ มองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพร้อมจัดงานและมองเห็นทิศทางในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยทางสถาบันฯ ยังคงให้การสนับสนุนการจัดงานด้วยการจัดสัมมนาอินเตอร์แมค ฟอรั่ม ครั้งที่ 5 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล การถ่ายทอดเทคโนโลยีล่าสุดที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

นางสุกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากผู้ร่วมจัดงาน แล้ว ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานหรือ Exhibitors ยังมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน โดยเห็นว่าการเลื่อนจัดงานไปในเดือนกันยายนนั้นจะส่งผลดี ด้วยปัจจัยจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆ และแนวโน้มกำลังซื้อที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตโลหะการได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ภายใน อินเตอร์แมค 2021 ยังคงจัดขึ้นภายใต้ธีม งานแสดงเทคโนโลยีการผลิต ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อนาคต ที่รวบรวมโซลูชันอัจฉริยะทั้งเครื่องจักร ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์แขนกล ปัญญาประดิษฐ์ Big Data และ Data Analytics ระบบ IoT แบบครบวงจร รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการแบบไฮบริด โซนแสดงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและซอฟท์แวร์ เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ งานสัมมนาเทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจกว่า 30 หัวข้อ อาทิ อินเตอร์แมคฟอรั่ม สัมมนายานยนต์อนาคต พร้อมตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ด้วยสัมมนา iAR Talk และกิจกรรมทดลองการประกอบชิ้นงานเสมือนจริงผ่าน VR เป็นต้น

เตรียมพบกับงาน อินเตอร์แมค 2021 (INTERMACH2021) และงานซับคอน ไทยแลนด์ 2021 (SUBCON Thailand 2021) ระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2564 ในรูปแบบไฮบริด เอ็กซ์ซิบิชั่น (Hybrid Exhibition) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของงานได้ที่ www.intermachshow.com, www.subconthailand.com

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *