ชวน สวดมนต์ออนไลน์ เรียนรู้ธรรมะ เนื่องในวันสงกรานต์2565

💦💦🌸 เนื่องในวันสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวน
🙏 สวดมนต์ออนไลน์
📚 เรียนรู้ธรรมะ
⭐️ ศาสนพิธีในวันสงกรานต์
❤️ ส่งต่อความสุขด้วย e-card อวยพร
📆 ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่ 📲 https://bit.ly/3u8XxJ4

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.