“บมจ.เคหะสุขประชา” แต่งตั้ง “ทรีนีตี้” นั่งที่ปรึกษาทางการเงินฯเฟส1 โครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ 1 แสนหน่วยทั่วประเทศ”

“บมจ.เคหะสุขประชา” แต่งตั้ง “ทรีนีตี้” นั่งที่ปรึกษาทางการเงินรองรับแผนโปรเจกต์ไฟแนนซ์ระยะที่ 1 วงเงิน 2 หมื่นล้านบาทปั้น “โครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ 100,000 หน่วย”ทั่วประเทศ ระยะเวลา 5 ปี

“บมจ. เคหะสุขประชา” จับปากกาเซ็นแต่งตั้ง บล.ทรีนีตี้ จก. เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเตรียมการระดมทุนระยะที่ 1 วงเงิน 20,000 ล้านบาท ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ 1 แสนหน่วยทั่วประเทศ” ซึ่งล่าสุดเริ่มประกาศหาพื้นที่เช่าระยะยาว 30 ปี และผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายโครงการแล้ว

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) หรือ K-HA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน สำหรับรองรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ โดยเฉพาะ “โครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ” จำนวน 100,000 หน่วยทั่วประเทศ สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ได้เข้าถึงโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานในราคาเหมาะสม ทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะอาชีพภายในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและจัดหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั่วประเทศ ในระยะแรกด้วยวงเงิน 20,000 ล้านบาท

ซึ่งปัจจุบัน บมจ.เคหะสุขประชา อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดหาพื้นที่สำหรับการพัฒนาโครงการ ในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อทำแผนการพัฒนาโครงการโดยรวม และประเมินมูลค่าโครงการ ตลอดจนเตรียมร่างข้อเสนอการร่วมลงทุน (PPP) กับการเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพ และมาตรฐานมาร่วมให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการให้ได้สอดคล้องกับแผนการลงทุนทั้งหมด ซึ่งคาดว่าเร็วๆ นี้ บริษัทฯ จะทยอยเปิดตัวโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ในลำดับต่อไป

สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานก่อสร้างจำนวน 100,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 ถึง 2569 ซึ่งมีเป้าหมายการสร้างปีละ 20,000 หน่วย โดยกำหนดวงเงินลงทุนในแต่ละปี อยู่ที่ 20,000 ล้านบาท

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันโครงการ “เคหะสุขประชา” ในโครงการเคหะแห่งขาติได้ เริ่มสร้างโครงการนำร่องบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย และ เคหะสุขประชาร่มเกล้า จำนวน 270 หน่วย โดยได้มีการจับสลากผู้ได้สิทธิเช่าครบทั้งสองโครงการแล้ว และจะสามารถเข้าอยู่ได้ในเร็ว ๆ นี้”

ทางด้าน นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนและมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้กับ บมจ. เคหะสุขประชา ในการศึกษาแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนตามแผนธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อประชาชน บริษัทจะใช้ประสบการณ์ผนวกกับความเป็นมืออาชีพ ทำหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มศักยภาพและต่อยอดธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาโครงการเคหะสุขประชาให้เติบโตอย่างยั่งยืน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *