วช.ร่วมประกาศความสำเร็จ “Smart Safety Zone 4.0” สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วช. ร่วมงานประกาศความสำเร็จ “Smart Safety Zone 4.0” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมงานประกาศความสำเร็จและพิธีมอบรางวัลสถานีชนะเลิศ ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมรับมอบธงตราสัญลักษณ์ SSZ 4.0 ซึ่งเป็นการส่งต่อโครงการให้แก่ เครือข่ายภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาชน งานดังกล่าว จัดโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน ณ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก วช. และยังได้รับรางวัลอันดับ 1 ของโลก The Best Experience in Community Policing ประเภทการป้องกันอาชญากรรมมาครอง ในการประชุมสุดยอดตํารวจโลก ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และยังได้รับรางวัล Gold Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ซึ่งจัดโดย วช. ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับในปี 2566 คาดว่าจะขยายสู่ท้องถิ่นที่มีสถานีตำรวจทั่วประเทศอยู่ 1,484 สถานี เพื่อให้ประชาชนจับต้องได้ ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มขึ้น โครงการ Smart Safety Zone 4.0 จึงเป็นการทำพื้นที่ปลอดภัยโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีในเรื่องของการป้องกันมาผนวกกับความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคเอกชน ประชาชน สังคมเพิ่มขึ้น เพื่อลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม สร้างความอุ่นใจ ความเชื่อมั่นในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.