บุรุษไปรษณีย์ไอดอล! สสส.-ไปรษณีย์ไทย-สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ สานพลัง ‘สร้างบุรุษไปรษณีย์ต้นแบบขับขี่ปลอดภัย’

บุรุษไปรษณีย์ไอดอล! สสส.-ไปรษณีย์ไทย-สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ สานพลัง ‘สร้างบุรุษไปรษณีย์ต้นแบบขับขี่ปลอดภัย’ 20,000 คนทั่วประเทศภายใต้แคมเปญ “เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety” สร้างวินัยจราจร-กระจายความรู้สู่บุคคลรอบตัว-ประชาชน-สังคม ตั้งเป้าอบรม 200,000 คน ภายในปี 65


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมจัดงานแคมเปญ “เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety” เพื่อสร้างการรับรู้และแนวทางปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยให้กับบุรุษไปรษณีย์

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จากข้อมูล 3 ฐาน ปี 2564 ไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึงกว่า 16,000 คน ซึ่งอุบัติเหตุเหล่านี้เกิดจาก 3 สาเหตุหลัก คือ คน ยานพาหนะ ถนนและสภาพแวดล้อม ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกในช่วงตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564 3 เดือน พบว่า ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุจราจรมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ 7,496 คัน และในภาพรวมของประเทศ รถจักรยานยนต์ถือเป็นยานพาหนะที่คนไทยใช้มากที่สุด กว่า 20 ล้านคัน ซึ่งยานพาหนะของบุรุษไปรษณีย์ก็เป็นรถจักรยานยนต์ จึงได้จัดแคมเปญ เพื่อให้บุรุษไปรษณีย์ เป็นต้นแบบของการขับขี่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสีย

“สสส. ตระหนักถึงปัญหา และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนน และการลดอุบัติเหตุบุรุษไปรษณีย์เป็นบุคคลที่ประชาชนทั่วไป จะเห็นรถจักรยานยนต์บ่อยครั้ง ทั้งตามบ้านเรือนและท้องถนน สสส. ได้สนับสนุนส่งมอบชุดข้อมูล และสื่อ ขับขี่ปลอดภัย ความปลอดภัยทางการจราจร ทั้งคนเดินถนน คนขับขี่ การใช้ยานพาหนะ รู้วิธีช่วยเหลือหากพบคนประสบอุบัติเหตุจราจร คาดหวังว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุรุษไปรษณีย์ขับขี่ปลอดภัย จะทำให้บุรุษไปรษณีย์เป็นต้นแบบของการสร้างวินัยจราจร ทั้งการสวมหมวกนิรภัย-หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย-ไม่ขับรถเร็ว-ไม่ย้อนศร ที่เริ่มง่าย ๆ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดสร้างความปลอดภัยทางถนนที่ดีต่อไป” นางสาวรุ่งอรุณ กล่าว


ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า การร่วมขับเคลื่อนการขับขี่ปลอดภัยภายใต้โครงการ “เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety” ปณท. ได้นำร่องสร้างการรับรู้เรื่อง การขับขี่ปลอดภัยให้กับบุรุษไปรษณีย์กว่า 20,000 คนทั่วประเทศ รวมถึงกระจายความรู้ต่อไปยังบุคคลรอบตัว ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน เป้าหมาย 200,000 คน ภายในปี 2565 โดย สสส. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อกระจายผ่านบุรุษไปรษณีย์และพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ และสนับสนุนชุดความรู้หลักสูตรด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อนำใช้ในหลักสูตรการอบรมออนไลน์ ที่ทางสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ และโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ของ SCG ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้กับบุรุษไปรษณีย์และเจ้าหน้าที่ ปณท. หวังว่าจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย โดยเริ่มที่บุรุษไปรษณีย์และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ จะเป็นแหล่งกระจายสื่อและสร้างการรับรู้ต่อไป

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล Chief Brand Officer จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า บุรุษไปรษณีย์จะได้รับการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ผ่านระบบออนไลน์ตลอดปี 2565 มีเป้าหมายในการลดการเกิดอุบัติเหตุ และยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกให้กับบุรุษไปรษณีย์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติขับขี่ปลอดภัยอย่างแท้จริง รวมถึงบอกต่อเพื่อสร้างเครือข่ายการขับขี่ปลอดภัยไปด้วยกัน ในด้านของการจัดการชุดข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สถาบันการขนส่ง จุฬาฯได้เข้ามาสนับสนุนการจัดคอร์สเรียนออนไลน์ให้กับบุรุษไปรษณีย์ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถของ ปณท. ตลอดจนออกแบบเนื้อหาคลิปอบรม จาก SCG เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม CU NEURON ของจุฬาฯ สนับสนุนการจัดทำคลิปความรู้ โดยสถานีวิทยุจุฬาฯ (CU Radio) ขยายความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริม เช่น มอบรางวัลให้กับผู้ขับขี่ดีเด่น ไม่เกิดอุบัติเหตุ และไม่มีข้อร้องเรียนเลย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในการเป็นต้นแบบของการขับขี่ปลอดภัย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *