“เจริญ รุจิราโสภณ” ประธานกรรมการบริหาร ส.ขอนแก่น คว้ารางวัล บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ปี 2565

25 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิสัมมาชีพ จัดงานมอบรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด” Stronger Together : เศรษฐกิจท้องถิ่น ร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย” โดยมอบรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ ประจำปี 2565 ให้แก่ นายเจริญ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ และบริษัทในกลุ่ม ในฐานะเป็นบุคคลที่สร้างธุรกิจด้วยตนเอง ได้รับการยอมรับจากสังคมในการประกอบอาชีพสุจริตดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพ ยึดหลักการทำธุรกิจบนความถูกต้องดีงาม ไม่เอาเปรียบผู้อื่น


นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ กล่าวว่า การจัดงานมอบรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 คณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายเจริญ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม เป็นบุคคลที่เหมาะสมกับรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพประจำปีนี้ และนับเป็นคนที่ 8 ตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยนายเจริญ รุจิราโสภณ ถือเป็นบุคคลผู้ประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพ ไม่ยึดเอากำไรสูงสุดเป็นตัวตั้ง คำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม คำนึงถึงความสุขของตนและคนทำงาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้รับบริการเป็นหลัก โดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งตรงตามคุณสมบัติของบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ

%E0%B8%AB%E0%B8%AB3

“คุณเจริญนับเป็นบุคคลที่น่ายกย่อง เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็นตัวอย่างของการสู้ชีวิต ก่อร่าง สร้างตัว ด้วยการยึดหลักสัมมาชีพ ทำธุรกิจโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เอาเปรียบสังคม ร่วมมือกับท้องถิ่น ชุมชน จนประสบความสำเร็จ นำพาบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นมาเป็นบริษัทด้านอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำอันดับต้น ๆ ของประเทศ นี่คือบทบาทของบุคคลต้นแบบสัมมาชีพที่เติบโตไปพร้อมกับท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ” นายประเสริฐ กล่าว
ปัจจุบัน บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์รายใหญ่ของไทย ที่ประสบความสำเร็จด้านบริหารจัดการ มีส่วนร่วมขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผลการดำเนินงานในงวดครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน) 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายทั้งสิ้น1,519 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.8% เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ใช้แบรนด์สินค้าภายใต้ชื่อ ส.ขอนแก่น

%E0%B8%AB%E0%B8%AB5

ขณะที่ด้านสังคม บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้การนำของคุณเจริญ ก็ให้ความสำคัญในการส่งเสริมชุมชน กิจการเพื่อสังคม ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการลดต้นทุนการใช้พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า ก๊าซ และน้ำ โดยเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินกิจการของบริษัท ส่งเสริมให้เกิดการลดใช้พลังงาน รวมไปถึงโครงการอื่นๆ ที่ได้ร่วมมือกับท้องถิ่น และชุมชนอีกมากมาย

ทั้งนี้ที่ผ่านมา มีนักธุรกิจซึ่งได้รับเกียรติเป็นบุคคลสัมมาชีพแล้ว 7 ท่าน บุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในสังคม ได้แก่ 1) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหารเครือสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในปี 2552 2) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มน้ำตาลมิตรผล จำกัด ปี 2553 3) นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปี 2554 4) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ปี 2555 5) นายตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2560 6) นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ปี 2561 และ 7) นางจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ปี 2562

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *