พม. รับมอบสิ่งของบริจาคจากบริษัท เอส.โอ.อาร์.กรุ๊ป จำกัด นำช่วยกลุ่มเปราะบาง

พม. รับมอบสิ่งของบริจาคจากบริษัท เอส.โอ.อาร์.กรุ๊ป จำกัด (ชมรมเพื่อนบุญ) เพื่อนำไปช่วยกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งประชาชนในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ สำนักงานเขตพญาไท และสถานแรกรับโควิด คลองเตย พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคสิ่งของให้ผู้ที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19

วันนี้ (29 เม.ย. 64) เวลา 12.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับมอบสิ่งของบริจาค หน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 75%  และฟ้าทลายโจร 40 ml. จำนวน 900 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 600 แพ็ค จากบริษัท เอส.โอ.อาร์.กรุ๊ป จำกัด (ชมรมเพื่อนบุญ) นำโดย นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับความเดือดร้อนและความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ รวมทั้งประชาชนในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ สำนักงานเขตพญาไท และสถานแรกรับโควิด คลองเตย

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ และส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้ง เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. และได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยได้ดำเนินโครงการการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ซึ่งเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นและอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวต่อไปว่า สำหรับวันนี้ บริษัท เอส.โอ.อาร์.กรุ๊ป จำกัด (ชมรมเพื่อนบุญ) นำโดย นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตระหนักและมีความห่วงใยกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ จึงได้นำสิ่งของบริจาค หน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 75%  และฟ้าทลายโจร 40 ml. จำนวน 900 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 600 แพ็ค มามอบให้กระทรวง พม. เพื่อกระจายให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ สำนักงานเขตพญาไท และสถานแรกรับโควิด คลองเตย

ทั้งนี้ ในนามกระทรวง พม. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในวันนี้ และขอให้มั่นใจได้ว่า สิ่งของบริจาคจะเป็นประโยชน์และส่งถึงมือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเดือดร้อนตรงตามความต้องการอย่างแน่นอน

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนและประชาชน ร่วมสนับสนุนโครงการการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ด้วยการบริจาคอาหารและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเปราะบาง อาทิ น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผ้าอ้อมสำหรับเด็กแรกเกิด คนพิการ และผู้สูงอายุ นมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. หรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม ผ่านสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.