สธ.รับมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในไทยล็อตแรก 1.8 ล้านโดส

กระทรวงสาธารณสุขรับมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในประเทศไทยล็อตแรก 1.8 ล้านโดส กระจายส่งทุกจังหวัดตามแผนที่ ศบค.กำหนด ส่วนล็อตถัดๆ ไป กรมควบคุมโรคจะหารือบริษัทผู้ผลิต เพื่อจะทยอยส่งเป็นรายสัปดาห์ ยันทุกจังหวัดมีวัคซีนรองรับคิกออฟวันที่ 7 มิถุนายน ไม่มีการเลื่อนฉีดวัคซีน

          เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค รับมอบวัคซีนโควิด 19 จากนายเจมส์ ทีก ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วม

          นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรก 1.8 ล้านโดสจากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ตามแผนการส่งมอบและการเก็บรักษาที่มีการตกลงสัญญา เป็นล็อตที่ผลิตในประเทศไทย โดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์การผลิตวัคซีนโควิด 19 ของแอสตร้าเซนเนก้า แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยทั้งในและนอกประเทศ เป็นการยืนยันคุณภาพของวัคซีนว่ามีมาตรฐานในระดับสากล โดยจะมีการทยอยส่งมอบวัคซีนเป็นงวดๆ ตามแผนภายในเดือนมิถุนายน และกระทรวงสาธารณสุขจะส่งวัคซีนไปทุกจังหวัด ฉีดให้กับประชาชนเป็นวงกว้าง

          “ประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนโควิด 19 มาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน และจะฉีดต่อไปให้ครอบคลุมจำนวนประชากรมากที่สุด และไม่ได้จบสิ้นในปีนี้ ตราบใดที่โควิดเป็นโรคระบาดทั่วโลก นายกรัฐมนตรีให้นโยบายว่าต้องมีวัคซีนให้กับคนไทยและผู้อาศัยในประเทศไทยทุกคนโดยเป็นภารกิจของรัฐบาล” นายอนุทินกล่าว

         นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขจัดส่งวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว โดยจะมีวัคซีนทั้งแอสตร้าเซนเนก้าและซิโนแวคส่งไปถึงโรงพยาบาลและสถานที่ฉีดต่างๆ ภายในสัปดาห์นี้ ยืนยันว่าทุกจังหวัดจะได้รับวัคซีนไปเตรียมการฉีดล่วงหน้าและมีวัคซีนฉีดให้กับประชาชนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันคิกออฟการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวนมากพร้อมกันทุกพื้นที่ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน ทั้งนี้ บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด จะทยอยส่งมอบวัคซีนให้เป็นงวดๆ รวมตลอดเดือนมิถุนายนประมาณ 6 ล้านโดส

         “การจัดสรรวัคซีนขึ้นกับจำนวนวัคซีนที่เข้ามาแต่ละงวด จัดสรรบนหลักการทั่วถึงและเป็นธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน คือ จัดสรรให้ทุกจังหวัดและปรับเกลี่ยโดยพิจารณาทั้งอัตราส่วนวัคซีนต่อประชากร ความรุนแรงของสถานการณ์ระบาด และพื้นที่จำเพาะตามนโยบายรัฐเช่น พื้นที่การท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นต้น ทำให้มีการกระจายวัคซีนไปตามแผนที่ ศบค.กำหนด ไม่มีที่ไหนต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนเราวางแผนเป็นรายสัปดาห์เพื่อสนับสนุนวัคซีนอย่างพอเพียง และติดตามผลการฉีดด้วย” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

          นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แผนการฉีดวัคซีนของประเทศไทยเริ่มเดือนมิถุนายน ส่วนการฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป็นการฉีดรองรับสถานการณ์และทดสอบระบบ มีวัคซีนซิโนแวคเป็นตัวหลักที่ผ่านการรับรองจาก อย.และองค์การอนามัยโลก มีการกระจายไปยังพื้นที่แล้ว 5 ล้านโดส และฉีดไปแล้ว 4 ล้านโดส

          นายเจมส์ ทีก ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า วัคซีนที่ผลิตและส่งมอบมีการควบคุมคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบมากกว่า 60 รายการในแต่ละล็อตการผลิต โดยส่งตรวจคุณภาพทั้งห้องปฏิบัติการที่อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันนี้ถือเป็นการส่งมอบวัคซีนล็อตแรกจำนวน 1.8 ล้านโดส จากนั้นจะมีการทยอยส่งมอบเรื่อยๆ ตามที่ได้สัญญาไว้กับรัฐบาล โดยจะหารือร่วมกับกรมควบคุมโรคในการทยอยจัดส่งเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้จำนวนส่งมอบเป็นไปตามแผน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *