ทั่วโลกฉีดวัคซีนแล้ว 3,604 ล้านโดส ไทยฉีดกว่า 14,223,762 โดส ภูเก็ตฉีดมากสุด เข็มแรกกว่า 73.0%” 

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 18 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 14,223,762 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,604 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 126.51 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 73.0%”

➡️(18 กรกฎาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 3,604 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 32.1 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 337 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 161 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว”

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 126.51 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (69.9% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 57.94 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 14,223,762 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 50.7%


🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 3,604 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

 1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
  จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 14,223,762 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
  -เข็มแรก 10,780,432 โดส (16.3% ของประชากร)
  -เข็มสอง 2 3,443,330 โดส (5.2% ของประชากร)
 2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 18 ก.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 14,223,762 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 250,705 โดส/วัน ประกอบด้วย
  วัคซีน Sinopharm
 • เข็มที่ 1 412,076 โดส
 • เข็มที่ 2 727 โดส
  วัคซีน AstraZeneca
 • เข็มที่ 1 6,180,413 โดส
 • เข็มที่ 2 108,128 โดส
  วัคซีน Sinovac
 • เข็มที่ 1 4,187,943 โดส
 • เข็มที่ 2 3,334,475 โดส
 1. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน
 • 95.89% ไม่มีผลข้างเคียง
 • 4.11% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
 • ปวดกล้ามเนื้อ 0.99%
 • ปวดศีรษะ 0.73%
 • ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.53%
 • เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.48%
 • ไข้ 0.32%
 • คลื่นไส้ 0.22%
 • ท้องเสีย 0.14%
 • ผื่น 0.12%
 • ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.09%
 • อาเจียน 0.06%
 • อื่น ๆ 0.42%
 1. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
 • บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 112% เข็มที่2 97.6%
 • อสม เข็มที่1 40.6% เข็มที่2 19.5%
 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 17.5% เข็มที่2 1.2%
 • ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 21.2% เข็มที่1 4.1%
 • เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 41.7% เข็มที่2 25.1%
 • ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 19.2% เข็มที่2 6.0%
  รวม เข็มที่1 21.6% เข็มที่2 6.9%
 1. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
  กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 35.1% เข็มที่2 9.5% ประกอบด้วย
 • กรุงเทพฯ เข็มที่1 47.2% เข็มที่2 12.2%
 • สมุทรสาคร เข็มที่1 24.7% เข็มที่2 13%
 • นนทบุรี เข็มที่1 26.7% เข็มที่2 9.7%
 • สมุทรปราการ เข็มที่1 26.1% เข็มที่2 4.9%
 • ปทุมธานี เข็มที่1 17.9% เข็มที่2 4.3%
 • นครปฐม เข็มที่1 11.3% เข็มที่2 2.4%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 9.7% เข็มที่2 3.6%

 • ภูเก็ต เข็มที่1 73.0% เข็มที่2 58.3%
 • ระนอง เข็มที่1 32.6% เข็มที่2 9.1%
 • สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 17.6% เข็มที่2 7.2%
  • เกาะสมุย เข็มที่1 28.0% เข็มที่2 7.9%
  • เกาะเต่า เข็มที่1 17.5% เข็มที่2 5.1%
  • เกาะพะงัน เข็มที่1 20% เข็มที่2 3.1%
 1. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 126,517,650 โดส ได้แก่
 2. อินโดนีเซีย จำนวน 57,947,614 โดส (15.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
 3. ไทย จำนวน 14,223,762 โดส (16.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
 4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 14,074,514 โดส (9.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna และ AstraZeneca
 5. มาเลเซีย จำนวน 14,002,324 โดส (29.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
 6. กัมพูชา จำนวน 9,577,592 โดส (34.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
 7. สิงคโปร์ จำนวน 6,727,701 โดส (69.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
 8. เวียดนาม จำนวน 4,261,252 โดส (4.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 9. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 10. ลาว จำนวน 1,777,140 โดส (14.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V และ AstraZeneca
 11. บรูไน จำนวน 125,751 โดส (24.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
 • คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
 1. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
 2. เอเชียและตะวันออกกลาง 64.1%
 3. อเมริกาเหนือ 12.85%
 4. ยุโรป 14.98%
 5. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.2%
 6. แอฟริกา 1.55%
 7. โอเชียเนีย 0.32%
 8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
 9. จีน จำนวน 1,437.62 ล้านโดส (51.3% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
 10. อินเดีย จำนวน 404.47 ล้านโดส (14.8%)
 11. สหรัฐอเมริกา จำนวน 337.24 ล้านโดส (52.7%)
 12. บราซิล จำนวน 121.91 ล้านโดส (29.9%)
 13. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
 14. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (76.0%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
 15. มัลดีฟส์ (75.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
 16. บาห์เรน (71.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
 17. อุรุกวัย (64.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
 18. ชิลี (63.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
 19. กาตาร์ (62.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
 20. สหราชอาณาจักร (61.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
 21. อิสราเอล (60.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
 22. แคนาดา (59.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
 23. มองโกเลีย (59.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSputnik V)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *