สทน.มอบกล่องกำลังใจ 300 กล่อง -​ผ้าห่ม160 ผืนผู้ป่วยโควิด-19 อ.องครักษ์ จ.นครนายก

สทน.มอบกล่องกำลังใจจำนวนรวม 300 กล่อง และผ้าห่มจำนวน 160 ผืน สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอองครักษ์ จ.นครนายก

23 สิงหาคม 2564 พล.ร.ต.วัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการ สทน.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สทน.เป็นตัวแทนมอบกล่องกำลังใจ ซึ่งบรรจุของอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นจำนวน 200 กล่อง สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวแบบกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) โดยใช้งบประมาณของ สทน.จำนวน 100 กล่องและมาจากเงินบริจาคของเจ้าหน้าที่ สทน.อีกจำนวน 100 กล่อง และผ้าห่มสำหรับผู้ป่วยที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) อบต.ศรีษะกระบือ อ.องครักษ์ อีกจำนวน 160 ผืน โดยมีนายพีระ การุณ นายอำเภอองครักษ์ พร้อมด้วยกำนันตำบลทรายมูล และกำนันตำบลศรีษะกระบือ เป็นผู้รับมอบ ที่ สทน.สำนักงานใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


ตลอดช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ อ.องครักษ์ สทน.ได้สนับสนุนกล่องกำลังใจทั้งยากงบประมาณของ สทน.และเงินบริจาคของเจ้าหน้าที่ไปแล้วจำนวน 300 กล่อง และสนับสนุนงบประมาณในการตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ของอำเภอองครักษ์ การสนับสนุนหน้ากาก N95 ให้โรงพยาบาลองครักษ์และบุคลากรด่านหน้าในพื้นที่รวม 2,000 ชิ้น การสนับสนุนกิจกรรมสำคัญในพื้นที่องครักษ์ ถือเป็นภารกิจของ สทน.ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในฐานะที่ สทน.เป็นหนึ่งในสมาชิกของอ.องครักษ์

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *