Emma Clinic คลินิกเสริมจมูก ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดแห่งปี 2023ได้รางวัล The Most Trusted Rhinoplasty Design

             พญ.ณัศรัตน์ กุลเกียรติประเสริฐ ประธานบริหาร Emma Clinic เป็นตัวแทนรับรางวัล Editors’ Choices : The Best Aesthetic and rejuvenating ในสาขา The Most Trusted Rhinoplasty Design จัดว่าเป็นคลินิกที่โดดเด่นหลายด้าน โดยเฉพาะการดีไซน์รูปทรงจมูกที่มีความละมุน

Read more

“งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 10”

กลับมาอย่างยิ่งใหญ่กับสุดยอดงานแสดงสินค้าคุณภาพดี ราคาโรงงาน จากประเทศจีน ใน “งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 10” นางสาวจาง เซียว เซียว (Ms. Zhang Xiaoxiao) ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย คณะผู้จัดงาน “กวางเจาเทรดแฟร์ หรือ แคนตันแฟร์” (Canton Fair) งานแสดงสินค้าเพื่อการส่งออกและนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนและเอเชีย จัดพิธีเปิดมหกรรมแสดงสินค้านำเข้าจากเมืองจีนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน

Read more

พม.จัดกิจกรรม ขจัดการเลือกปฏิบัติ-ความรุนแรงต่อสตรี

พม.จัดกิจกรรม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5” ขจัดการเลือกปฏิบัติ-ความรุนแรงต่อสตรี เน้นเสมอภาคระหว่างเพศ เสริมแกร่งพลังผู้หญิง พร้อมจัดนิทรรศการครอบคลุม 6 ประเด็น ของ SDG 5 ขณะเจ้าของบทประพันธ์ ‘มาตาลดา-พัดชา ชนุดม’ ร่วมงานด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนงานตาม “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Read more