NIA จับมือ กทม. จัดวิ่งแบบมีนวัตกรรมครั้งแรก งาน “Innovation Thailand Run 2023”

NIA จับมือ กทม. จัดวิ่งแบบมีนวัตกรรมครั้งแรกของไทย ดึงคนบันเทิงร่วมกิจกรรม ท็อป-จรณ และจ๊ะจ๋า-พริมรตา รวมโชว์นวัตกรรมสายกีฬาและสุขภาพกว่า 30 แบรนด์ไทย ในงาน “Innovation Thailand Run 2023” สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม

Read more

NT – AIS ผนึกกำลังเสริมขีดความสามารถ 4G/5G บนคลื่น 700 MHz มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ต่อยอดนวัตกรรมโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อคนไทย

ภายหลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลผู้ให้บริการโทรคมนาคม ได้อนุญาตให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT สามารถโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จำนวน 5 MHz  ให้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

Read more