พล.อ. หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ประทานผ้ากฐิน ให้ ม.ร.ว.ปณิธาน จรูญโรจน์ นำถวาย ณ วัดเกาะเกรียง จ.ปทุมธานี

พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ประทานผ้ากฐิน ให้ หม่อมราชวงศ์ ปณิธาน จรูญโรจน์ นำมาถวาย ณ วัดเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี พระมหาบัญญัติ สุจิตฺโต ดร. เจ้าอาวาสวัดเกาะเกรียง องค์ครองผ้ากฐิน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยวันนี้ หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ ประธานอุ้มประคองผ้ากฐินแห่ฉลองรอบศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ 3 รอบ และเป็นประธานจุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นอุ้มประคองวางผ้ากฐินวางที่พานด้านหน้าพระสงฆ์ โดยมีประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบด้วย คุณนภัทร์ อมรเรืองวาณิชย์ พลตรีหญิงมาลินี พิพิธกุล คุณแม่สมบุญชาติ ขำเมือง คุณมณเฑียร รุ่งเรือง คุณสิทธิศักดิ์ อุดมชัยรัตน์ คุณกฤต ธนิศรานนท์ คุณพสิษฐิ์ มะลิ ดร.ณัฎฐ์นรี ศรีสมบูรณ์ ถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์

ซึ่งมีคณะเจ้าภาพกฐินสามัคคีทั่วทุกสารทิศทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่เดินทางมาร่วมทอดผ้ากฐินกันอย่างล้นหลาม อาทิ ดร.จิดาภา แต่สกุล นายกสมาคมสตรีไทยสากล พร้อมคณะที่ปรึกษา กรรมการฯ บริษัทพรศิวะวัสดุก่อสร้าง และคุณเจนกิจ นัดไธสง ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นพิธีกรฯลฯ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ กรานกฐิน ให้พรเป็นเสร็จพิธี ฯ

บรรยายกาศภายในงานชมการแสดงฉลองสมโภชองค์กฐินชุดฟ้อนบูชาพระแม่ธรณี และการร่ายรำชุดธิดานาคีน้อย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาประเพณีอันดีงามที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเพื่อรักษาซึ่งความดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน

พร้อมการนี้ หม่อมราชวงศ์ปณิธานฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบของที่ระลึกแก่คณะเจ้าภาพที่มาร่วมงานบุญกฐิน ต่อจากนั้นเดินเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังวัดเกาะเกรียง งานนี้อิ่มบุญทั่วหน้าทั้งผู้ให้และผู้รับกับโรงทานที่มาร่วมออกร้านกว่า 50 ร้าน เสิร์ฟกินกันตลอดงาน

สำหรับจตุปัจจัยบริวารกฐินสามัคคีรวมยอดสุทธิทั้งสิ้น 1,573,713.50 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) ยอดกฐินครั้งนี้ พระมหาบัญญัติ สุจิตฺโต ดร. เจ้าอาวาสฯ นำไปดำเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังใหม่ ที่ยังไม่เสร็จให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ป็นสถานที่รองรับพระภิกษุสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ที่มาปฎบัติธรรมซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ามาปฎิบัติธรรมกันเป็นอย่างมาก โดยงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 6,000,000 บาท ซึ่งขณะนี้ทางวัดได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 70% แต่ยังขาดจตุปัจจัยในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนหนึ่ง สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมสมทบทุนตามกำลังจิตศรัทธา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระมหาบัญญัติ สุจิตฺโต ดร.เจ้าอาวาสวัดเกาะเกรียง เบอร์โทร 085-120-5760 หรือคุณแหม่ม เบอร์โทร 081-268-2589

ขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงบังเกิดแก่ท่านเจ้าภาพและผู้ร่วมอนุโมทนา…

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *