อพวช. ขยายฐานผู้ชมรายการวิทยาศาสตร์น่ารู้ สู่กลุ่มเป้าหมายต่างจังหวัดผ่านพีเอสไอสาระดี ช่อง 99

อพวช. ขยายฐานผู้ชมรายการวิทยาศาสตร์น่ารู้ สู่กลุ่มเป้าหมายต่างจังหวัดผ่านพีเอสไอสาระดี ช่อง 99

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. โดยนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ อพวช. ร่วมกับ พีเอสไอสาระดีช่อง 99 โดยนายภานุวัฒน์ ผงสุวรรณกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามความร่วมมือเผยแพร่รายการวิทยาศาสตร์ในรูปแบบรายการที่สนุกและมีสาระในช่องพีเอสไอสาระดี 99


นายสุวรงค์ กล่าวว่า ภารกิจหลักของ อพวช. คือการเผยแพร่ข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ On-site คือ ผู้เข้าชมมาเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงมีการปรับรูปแบบการนำเสนอเป็นการผลิตรายการควบคู่ไปด้วย ซึ่งเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่สามารถให้ข้อมูลละเอียด เชิงลึก และนำเสนอรายการเหล่านี้ผ่านช่องทางออนไลน์


ถือเป็นโอกาสดีที่เรามีอีกหนึ่งช่องทางในการออกอากาศรายการเพิ่มขึ้นคือ พีเอสไอสาระดี ช่อง 99 เราเชื่อว่าเนื้อหารายการวิทยาศาสตร์นี้จะเข้าถึงผู้ชมได้ในวงกว้างและเป็นประโยชน์สูงสุด

นายภานุวัฒน์ กล่าวว่า พีเอสไอสาระดี ช่อง 99 เข้าถึงผู้ชมกว่า 16 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ที่รับชมผ่านจานดาวเทียม เรามีฐานผู้ชมอยู่ทั่วประเทศและเหนียวแน่นมากในต่างจังหวัด เรายินดีมากที่ผู้ชมพีเอสไอสาระดี ช่อง 99 จะได้มีโอกาสรับชมคอนเทนต์คุณภาพจาก อพวช. เพราะบางคน บางพื้นที่อาจจะยังขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นไปได้ว่าคอนเทนต์เหล่านี้จะเป็นการจุดประกายการเป็นนักวิจัย นักพัฒนา หรือนักวิทยาศาสตร์จากพื้นที่เหล่านั้นได้ในอนาคต


พบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์หลากหลายรูปแบบผ่านรายการ ที่สร้างสรรค์โดย อพวช. ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 16.00-16.30 น. ทางพีเอสไอสาระดีช่อง 99

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.