mu Space ลงนามความร่วมมือ Airbus เร่งสร้างดาวเทียมและพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศไทย

บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มิว สเปซ คอร์ป) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ แอร์บัส (Airbus Defence and Space SAS) บริษัทชั้นนำด้านการผลิตอากาศยานระดับโลก มุ่งสร้างดาวเทียมและชิ้นส่วนอวกาศ เป็นของตนเอง ดันแผนส่งออกและสร้างเสาหลักเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศ  สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง ดันมูลค่าบริษัท พุ่งทะยานสู่ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สาระสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ ครอบคลุมถึงภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจระยะไกล(Earth-observation) ระบบการเฝ้า ระวังทางอวกาศ (Space Situational Awareness: SSA) กลุ่มดาวเทียมในวงโคจรระดับต่ำ (LEO satellite constellations) การ สำรวจดาวเคราะห์ในอวกาศ (Planetary mission) และระบบนำทางด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite Systems: GNSS) ทั้งนี้ แอร์บัส มีความเชื่อมั่นในขีดความสามารถของ มิว สเปซ คอร์ป ว่าเป็นบริษัทเอกชนไทยที่มีศักยภาพ และ มีความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศในประเทศไทย สามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้แก่ธุรกิจด้านดาวเทียมและเทคโน โลยีอวกาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและในระดับโลกได้

การผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนประกอบดาวเทียม รวมถึงเทคโนโลยีด้านอวกาศของ มิว สเปซ คอร์ป ในปี 2564 นี้  จะมุ่งเน้นไปที่ การสร้างและพัฒนาระบบพลังงาน (Power Systems) ตลอดจนระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน ในอวกาศ (Avionics) เนื่องจาก มิว สเปซ คอร์ป เล็งเห็นว่าระบบดังกล่าวจะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และคาดว่าจะสามารถเริ่มนำมา ใช้งานได้ในไตรมาสที่สองของปีถัดไป ต่อยอดให้เกิดการนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศและการส่งออกในปี 2566

นายวรายุทธ เย็นบำรุง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิว สเปซ คอร์ป เปิดเผยว่า “ในอีก 2-3 ปี ข้างหน้านี้ กิจการทาง อวกาศเชิงพาณิชย์จะมีความเติบโตไปทั่วโลก ซึ่ง มิว สเปซ ได้มองเห็นโอกาสในเรื่อง นี้ จึงร่วมมือเป็นพันธมิตรกับแอร์บัส โดย มิว สเปซ จะผลิตชิ้นส่วนในการสร้างดาวเทียม พร้อมกับพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ และจากความเข้มแข็งของความร่วมมือนี้ พวกเรามั่นใจว่าจะสามารถช่วยให้วงการอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศมีความเติบโตได้ในอนาคต”

ความร่วมมือระหว่าง มิว สเปซ กับ แอร์บัส ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ร่วมกันเอื้อให้เกิด โอกาสด้านธุรกิจและสามารถเป็นคู่ค้าในอนาคตได้  นอกจากนี้ประสบการณ์ ความชำนาญ และกระบวนการการผลิตต่างๆ ที่ มิว สเปซ และ แอร์บัส มี โดยจะสามารถสร้างแรงผลักดันและยกระดับให้ภาคอุตสาหกรรมอวกาศในไทยมีมาตรฐานในระดับ สากลได้

นายโจฮาน เปอลิสซิเยร์ (Johan Pelissier) หัวหน้าประจำฝ่ายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของแอร์บัส เปิดเผยว่า “การดำเนินงาน ของ แอร์บัส มุ่งเน้นที่จะตอบสนองนโยบายภาครัฐ โครงการไทยแลนด์ 4.0 และ แอร์บัสมีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ มิว สเปซ เพื่อช่วยกันพัฒนากิจการด้านอวกาศให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของประเทศไทย จากการดำเนินงานที่ผ่านมา แอร์บัส ได้ให้การ สนับสนุนอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทยนับตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ ค.ศ. 2000 ด้วยการพัฒนาและส่งดาวเทียม THEOS-1 ขึ้นสู่วงโคจรในปี 2551 และขณะนี้ก็กำลังพัฒนาดาวเทียมสำรวจโลก THEOS-2 อยู่ ซึ่งในฐานะผู้นำระบบสำรวจโลกแบบครบ วงจรที่มีประสบการณ์ในระดับแถวหน้าของวงการด้านอวกาศ แอร์บัส จึงมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้ เศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทยมีความเติบโตได้”

นายวรายุทธ กล่าวเพิ่มเติมว่า “มิว สเปซ รู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับแอร์บัสในฐานะพันธมิตร และจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจร่วมกัน ขณะนี้ มิว สเปซ กำลังสร้างดาวเทียมที่ได้บูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ดาว เทียมของ มิว สเปซ มีคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคต สามารถนำเสนอการบริการที่ตอบ โจทย์ความต้องการและใช้งานระหว่างประเทศได้ จากการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ แรงงานไทยได้มากกว่าพันตำแหน่ง”

การเปิดระดมทุนของ มิว สเปซ คอร์ป ในระดับ Series B ที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก นักวิเคราะห์ด้านการเงินและนักลงทุนต่างเล็งเห็นว่ามูลค่าบริษัทของ มิว สเปซ คอร์ป มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 300 ล้าน เหรียญสหรัฐ เมื่อเสร็จสิ้นการระดมทุนในครั้งนี้ และมีความเป็นไปได้ที่มูลค่าของบริษัทจะพุ่งทะยานไปสู่ 1 พันล้านเหรียญ สหรัฐ สำหรับการระดมทุนในรอบถัดไป การเติบโตอย่างต่อเนื่องของ มิว สเปซ จะทำให้เกิดฐานการผลิตด้านเทคโนโลยี ภายในประเทศและสามารถขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Read more: https://www.muspacecorp.com/huge-impact-to-space…/

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *