ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม สพร.กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ชวนร่วมลงนามถวายพระพร ออนไลน์

ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม สพร.กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ออนไลน์
.
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFufo3ysMD84mEcH07W0nUSsqo7hdQ0nYF_XyA98e_Xc77AQ/viewform?usp=sf_link

.
บทอาศิรวาท เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ https://youtu.be/Rf9h2Zilx3c

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.