สวทช. ผนึก ดีป้า หนุน ผู้ประกอบการ-สตาร์ตอัป เปิด “ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว-TD-X Center”

สวทช. ผนึกกำลัง ดีป้า หนุน ผู้ประกอบการ-สตาร์ตอัป เปิดตัว “ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว-TD-X Center” เร่งสปีดงานวิจัยสู่ตลาด 10 มีนาคม 2566 ณ โถงอาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 (INC1) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี: ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Read more