อบต.โสกนกเต็น ร่วมรร.โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ ผู้นำชุมชน ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

อบต.โสกนกเต็น ร่วมกับ โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ พร้อมผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว นายธนกร พงษ์ศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ ร่วมด้วย ท่านประหยัด ศรีกล่อม กำนันตำบลโสกนกเต็น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้นำชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และ ประเพณีอันงดงามของบรรพบุรุษ สร้างความรักและความสามัคคี เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม กระดูกสันหลังของประเทศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันงดงามของชาวนาไทย

Read more

ของขวัญพิเศษเหนือกาลเวลาจาก “Rado”

Rado พร้อมพาทุกคนก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองท้ายปีแบบพิเศษกว่าที่เคยเป็นมา ด้วยของขวัญเหนือกาลเวลา ซึ่งมาพร้อมแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ และนาฬิกาเรือนเด่นที่ไม่ว่าจะซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเอง หรือคนรอบข้าง ก็ล้วนเป็นสัญลักษณ์แทนช่วงเวลาอันล้ำค่าได้เป็นอย่างดี  Rado พร้อมพาทุกคนก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองท้ายปีแบบพิเศษกว่าที่เคยเป็นมา ด้วยของขวัญเหนือกาลเวลา ซึ่งมาพร้อมแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ และนาฬิกาเรือนเด่นที่ไม่ว่าจะซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเอง หรือคนรอบข้าง ก็ล้วนเป็นสัญลักษณ์แทนช่วงเวลาอันล้ำค่าได้เป็นอย่างดี  ตลอดระยะเวลา 106 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์ Rado ไม่เพียงพัฒนาวัสดุ กลไก เทคนิคการผลิต และการออกแบบเท่านั้น แต่ Rado

Read more