“ZTE” จับมือ คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน พัฒนา Cutting-Edge IT Solutions สุดล้ำในไทย

ZTE Corporation ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำระดับโลก ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด ผู้นำธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร เพื่อร่วมพัฒนา Cutting-Edge IT Solutions สุดล้ำสมัย ภายใต้โครงการเชิงกลยุทธ์ในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ในการลงนามในสัญญาที่ กรุงเทพฯ นาย หาน จือหมิง (Mr.Han Zhiming) ประธาน บริษัท แซดทีอี

Read more