นายกฯ ชมบูธซีพีเอฟ โชว์นวัตกรรม- เทคโนโลยี และอาหารแห่งอนาคต ในงาน FTI EXPO 2022

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอัจฉริยะ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต ร่วมแสดงในงาน FTI EXPO 2022 ชูแนวคิด “CP Smart for Bio Circular Green เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจไทยตามนโยบาย BCG Economy มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์เป็น “ครัวของโลก”

cc4
cc

งาน FTI EXPO 2022 มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทย ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อร่วมยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับประเทศ และพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก BCG Economy ภายใต้แนวคิด “Shaping Future Industries for Stronger Thailand” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมบูธของซีพีเอฟ ที่นำเสนอโมเดลธุรกิจ “CP Smart for Bio Circular Green เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” โดยมี นายพีรพงศ์ กรินชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิศวกรรมกลาง ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ ซึ่งงานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ฯ จังหวัดเชียงใหม่

cc3

นายพีรพงศ์ กรินชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิศวกรรมกลาง ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ร่วมนำเสนอโมเดลทางธุรกิจในพื้นที่โซน A 102 โดยนำวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิตต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดและนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตั้งแต่ Smart Feedmill นำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ Smart Farm นำระบบอัตโนมัติใช้ในโรงเรือนเลี้ยงไก่ โครงการสายพานตรวจนับไข่อัตโนมัติ Smart Factory สร้างโรงงานผลิตที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน รวมไปถึง Waste to energy นำของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน และอาหารแห่งอนาคต (Food for A Better Tomorrow) อาทิ ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช MEAT ZERO

ในส่วนของ Smart Feedmill เป็นการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ มาใช้ในการกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ โดยเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำไปวางแผนการผลิต ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เกิดความแม่นยำ และลดการผลิตที่ผิดพลาด ลดของเสียที่เกิดในกระบวนการผลิตที่อาจส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

Smart Farm มีทั้งโครงการ Sensor ตรวจวัดปริมาณอาหารในโรงเรือนสำหรับป้อนอาหารให้ไก่ และแจ้งเตือนปริมาณอาหารคงเหลือในไซโล เพื่อลดขั้นตอนการทำงานในการตรวจสอบปริมาณอาหาร อีกทั้งระบบยังแสดงผลข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ พร้อมระบบตรวจวัดน้ำหนักไก่ในโรงเรือนแบบอัตโนมัติ รวมทั้งโครงการสายพานตรวจนับไข่อัตโนมัติ ควบคุมการลำเลียงไข่ สามารถปรับความเร็วให้เหมาะสมกับปริมาณไข่บนสายพาน รวมไปถึงการตรวจนับปริมาณไข่ในโรงเรือนได้ด้วย

Smart Factory : Green building การสร้างโรงงานผลิตที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ลดการใช้ทรัพยากรภายในอาคาร ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำ และยังสามารถหมุนเวียนของเสียที่ต้องกำจัดนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการปล่อยของเสียและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และโครงการที่เกี่ยวกับ Waste to energy คือ การนำของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เปลี่ยนเป็นพลังงานแล้วนำพลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงงาน ช่วยเพิ่มมูลค่าของเสียโดยเปลี่ยนเป็นพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งสามารถลดปริมาณของเสียที่ต้องนำไปกำจัดทิ้งได้อย่างยั่งยืน อาทิ โครงการไบโอแก๊ส ซึ่งของเสียจะถูกเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงแล้วนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

cc5

นอกจากนี้ พื้นที่โซน A 102 ยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต ที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อทางเลือก โดยผสานความร่วมมือระหว่าง CPF RD Center กับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ ไต้หวัน รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ทางอาหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ค้นพบนวัตกรรม “PLANT-TEC Innovation” เป็นเทคนิคทำให้ได้เนื้อทางเลือกที่มีรสสัมผัสเสมือนเนื้อสัตว์จริง คัดเลือกวัตถุดิบหลากหลายชนิดผ่านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช ภายใต้แบรนด์ MEAT ZERO เนื้อทางเลือกที่สมบูรณ์แบบทั้งรสชาติ กลิ่น และเนื้อสัมผัส ซึ่งในปีนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้รับรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมอาหาร” (THAIFEX-ANUGA Taste Innovation Show 2022) จากงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มสุดยิ่งใหญ่และครบวงจรสุดในเอเชีย หรือ THAIFEX-ANUGA World of Food Asia 2022 และรางวัลรสชาติอาหารระดับโลก จากประเทศเบลเยี่ยม Superior Taste Awards 2022 ./

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *