อธิบดี วศ. นำทีมนักวิทย์เยี่ยมชม Lab คณะสัตวแพทย์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

อธิบดี วศ. นำทีมนักวิทย์เยี่ยมชม Lab คณะสัตวแพทย์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ หวังร่วมมือพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สร้างความเชื่อมั่นในภูมิภาค

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ เดินทางเยี่ยมชมภารกิจห้องปฏิบัติการและงานวิจัยพัฒนาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ อธิการบดีมหา’ลัยแพะนานาชาติ กระบี่

โดย นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ เปิดเผยวัตถุประสงค์เยี่ยมชมแลป ครั้งนี้ เนื่องจาก วศ.มีภารกิจให้บริการทางวิทยาศาสตร์ และเป็นสถานปฏิบัติการกลางทาง ว และ ท ของประเทศ ดังนั้น การส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนวคิดขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกันกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ จึงเป็นอีกหน่วยงานที่ วศ.หวังสร้างความร่วมมือ ซึ่งเป็นสถานศึกษาผลิตบุคลากรด้านสัตวแพทย์ เป็นทั้งสถานวิจัย และโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนและบริการชุมชน

ในโอกาสดังกล่าว คณะนักวิทยาศาสตร์ วศ. ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของ มทร.ฯ เช่น ห้องปฎิบัติการกายวิภาควิทยาการสัตวแพทย์ ไวรัสวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสัตวแพทย์ โภชนศาสตร์คลินิก จุลกายวิภาค พยาธิวิทยา ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธ์ุ และโรงพยาบาลสัตว์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะได้เตรียมความพร้อมลงนามความร่วมมือในภารกิจการพัฒนาห้องปฏิบัติการและการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสม ต่อไป.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *