วศ.อว.โชว์ผลงาน Eco Friendly Products จากกัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซียนครั้งที่ 11

วศ.อว.โชว์ผลงาน Eco Friendly Products จากกัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซียนครั้งที่ 11

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำผลงานนวัตกรรม Eco Friendly Products จากกัญชง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ร่วมจัดแสดง ในงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซียน ครั้งที่ 11 (The 11 ASEAN Science,Technology and Innovation: COSTI-79) ณ อาคาร สวทช. (โยธี) ชั้น 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า วศ. สนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ภายใต้นโยบายของรัฐบาลโดยนำวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมมุ่งผลักดันพืชเศรษฐกิจใหม่ “กัญชง” ให้เป็นรูปธรรม พร้อมนำผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานดังกล่าวในหัวข้อ “Eco Friendly Products” ประกอบด้วย 2 ผลงาน ได้แก่

-Hemp-bioplastic compound material ซึ่ง วศ. จับมือกับภาคเอกชน บูรณาการงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมแปรรูปและคอมพาวด์จากแกนของกัญชงเป็นวัสดุสัมผัสอาหารที่ปลอดภัยและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารที่ใช้ครั้งเดียวได้ เช่น หลอด แก้ว ช้อนและส้อม เป็นต้น

CBD beverages form Hemp leaf extract เป็นผลงานวิจัยที่เน้นตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นหนึ่งใน Agile project ปี 2564 ของ วศ. เพื่อศึกษาปริมาณสารสำคัญที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภครองรับความต้องการของตลาดรวมทั้งยกระดับผู้ประกอบการไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง ซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประเทศในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานและรับชมนิทรรศการดังกล่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://Astiw2021.com โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2564 ณ อาคาร สวทช. (โยธี) ชั้น 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *