ทนายความรับมอบ“ประหยัด”เดินหน้ารุกป.ป.ช. ละเมิดสิทธิต่างชาติ เข้าข่ายผิดกฎหมาย

นายอาทร ดำคง ทนายความผู้รับมอบอำนาจ นายประหยัด พวงจำปา อดีตรองเลขาธิการ ป.ป.ช.เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าไปตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของเอกชนสัญชาติอังกฤษ โดยนำมาเปิดเผยข้ามประเทศ อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 38 ระบุว่า การจะตรวจสอบธุรกรรมชาวต่างชาติ ต้องขออนุญาต แต่เมื่อไม่ขออนุญาตตามมาตรา 38 จึงถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ใช้อำนาจมิชอบ โดยเฉพาะการเข้าไปตรวจสอบบุคคลสัญชาติอังกฤษที่ยังไม่ถูกร้องเรียนด้วยคดีใดใด 

Read more

ทนายความรับมอบ“ประหยัด”เดินหน้ารุกป.ป.ช.
ละเมิดสิทธิต่างชาติ เข้าข่ายผิดกฎหมาย

ทนายความรับมอบ“ประหยัด”เดินหน้ารุกป.ป.ช.ละเมิดสิทธิต่างชาติ เข้าข่ายผิดกฎหมาย นายอาทร ดำคง ทนายความผู้รับมอบอำนาจ นายประหยัด พวงจำปา อดีตรองเลขาธิการ ป.ป.ช.เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าไปตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของเอกชนสัญชาติอังกฤษ โดยนำมาเปิดเผยข้ามประเทศ อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 38 ระบุว่า การจะตรวจสอบธุรกรรมชาวต่างชาติ ต้องขออนุญาต แต่เมื่อไม่ขออนุญาตตามมาตรา 38 จึงถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

Read more