วุฒิสภา ติวเข้ม ขรก.กู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน

วุฒิสภา ติวเข้ม ขรก.กู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุหากพบคนล้มหมดสติฉับพลัน เพื่อความชำนาญปฐมพยาบาลเบื้องต้น เตรียมตั้งทีม “ฝ่ามือจันทรา CPR พาชีวิตรอด” พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในรัฐสภา ที่อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดโครงการ “อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ แบบอัตโนมัติ (CPR&AED)” พร้อมกับกิจกรรม “การซ้อมแผนปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและเส้นทางการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาล”

Read more