วงเสวนาย้ำ ภาคสังคม ปิดจุดอ่อนขับเคลื่อนงานสุขภาพ วางอนาคตสู่สังคมใหม่ต้องพัฒนาตัวเอง ทำงานเชื่อมโยงทุกมิติ “สุขภาพ – เศรษฐกิจ- สังคม-สิ่งแวดล้อม-การเมือง”

ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (ขสช.) เปิดเวทีเสวนา  “ความท้าทายของการสร้างเสริมสุขภาพในยุคสังคมใหม่ NEW Society “ โดย นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผอ.สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กล่าวตอนหนึ่งว่า ภาคประชาสังคมมีส่วนสำคัญมากในการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ โดยเข้ามาเสริมในส่วนที่ภาคเอกชน หรือรัฐเข้าไม่ถึง ซึ่งในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 นั้นเห็นชัดมาก เพราะมีบางเรื่องที่รัฐมีข้อจำกัดในการเข้าถึงคนบางกลุ่ม ทำให้ภาคประชาสังคมลุกขึ้นมาทำแทน อย่างไรก็ตามความ ท้าทายการทำงานด้านสุขภาพของประชาสังคมมี 3 ส่วนคือ

Read more

วช. ชวนเยาวชนเป็น ฮีโร่ยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม งานมหกรรมวิทย์ฯ 2564

วช. ชวนเยาวชนมาเป็น “Young Green Heroes” ฮีโร่ยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในงานมหกรรมวิทย์ฯ 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม “Young Green Heroes” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 พร้อมเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชน

Read more

ซีพีเอฟคาดสถานการณ์ดีขึ้นหลังเปิดประเทศ รับโควิด-19 กระทบผลการดำเนินงาน

ซีพีเอฟคาดสถานการณ์ดีขึ้นหลังเปิดประเทศ รับโควิด-19 กระทบผลการดำเนินงานกำลังซื้อลดลงและวัตถุดิบแพงขึ้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายประเทศมีมาตรการล็อคดาวน์ รวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มงวด ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค และการจับจ่ายใช้สอย เป็นผลให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รายงานผลขาดทุนสุทธิในส่วนของบริษัท ประจำไตรมาส 3 ปี 2564 จำนวน 5,375 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 172

Read more

สภาพัฒน์เล็งพิษณุโลกเป็นโมเดลแก้จนจากการวิเคราะห์ข้อมูล TPMAP ด้วยกลไก ศจพ.

สภาพัฒน์เล็งพิษณุโลกเป็นโมเดลแก้จนจากการวิเคราะห์ข้อมูล TPMAP ด้วยกลไก ศจพ. ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (741) นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ด้วยระบบ TPMAP ซึ่ง นายวันชาติ สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสรศาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชนเขตตรวจที่

Read more

ซีพีเอฟ ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน “DJSI” ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน

ซีพีเอฟ ติดอันดับดัชนีความยั่งยืน “DJSI” ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับคัดเลือกเป็น สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

Read more

วงเสวนาหนุนภาคสังคม ช่วยปิดจุดอ่อนขับเคลื่อนงานสุขภาพ ที่รัฐเข้าไม่ถึง อนาคตสังคมใหม่ต้องพัฒนาเชื่อมโยงทุกมิติ “สุขภาพ – เศรษฐกิจ- สังคม-สิ่งแวดล้อม-การเมือง”

วงเสวนาย้ำ ความสำคัญภาคสังคม ช่วยปิดจุดอ่อนขับเคลื่อนงานสุขภาพ ที่รัฐเข้าไม่ถึง วางอนาคตสู่สังคมใหม่ต้องพัฒนาตัวเอง ทำงานเชื่อมโยงทุกมิติ “สุขภาพ – เศรษฐกิจ- สังคม-สิ่งแวดล้อม-การเมือง” สร้างความเป็นองค์กรที่หยั่งราก จี้หน่วยงานรัฐปรับตัว ผู้นำมีวิสัยทัศน์ ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (ขสช.) เปิดเวทีเสวนา “ความท้าทายของการสร้างเสริมสุขภาพในยุคสังคมใหม่ NEW Society “ โดย นพ.ทักษพล ธรรมรังสี

Read more