ศิลปะแห่งเซรามิก

ฉายา “ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ” ของ Rado ไม่ได้มาเพราะความบังเอิญแน่นอน แต่นี่คือผลของความทุ่มเทให้การวิจัยและการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มต้นจากความปรารถนาที่อยากทดลองสร้างจินตนาการทุกอย่างให้เป็นจริงขึ้นมาได้ Rado ลงมือขับเคลื่อนนวัตกรรมอันน่าตื่นเต้นมาตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์เมื่อปีค.ศ.1917 ด้วยวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นวัสดุซึ่งดูเหมือนจะอยู่เหนือกาลเวลา และมีคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมไม่เหมือนใคร ทำให้แบรนด์โด่งดังไปทั่วโลกและขึ้นชื่อเรื่องความเป็นมืออาชีพด้านการผลิตนาฬิกาอย่างแท้จริง สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า คำขวัญประจำแบรนด์ตั้งแต่ยุคต้นๆ ที่ว่า “ถ้าเรานึกจินตนาการขึ้นมาได้ เราก็ทำให้มันเป็นเรื่องจริงได้” ยังคงจริงแท้แน่นอนมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับบางคน คำว่า “วิทยาศาสตร์” หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาสิ่งใหม่ๆ อย่างไม่รู้จบ

Read more

วช. เสริมแกร่ง นวัตกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมเห็ดป่าไมคอร์ไรซา พื้นที่ต้นแบบ จ.แพร่

วช. เสริมแกร่ง นวัตกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับเห็ดป่าไมคอร์ไรซา พื้นที่ต้นแบบ จ.แพร่ ส่งผลดีเพิ่มพื้นที่สีเขียวดีต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้เคมีปูทางสู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการขายเห็ด ขายเชื้อเห็ดและต้นกล้าไม้และเชื้อเห็ดพร้อมปลูก วันนี้ 31 ตุลาคม 2564 ที่ชุมชนบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

Read more

คณะผู้บริหาร สกสว. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวง อว. ณ วัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง

30 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ วัดบุญวาทย์วิหาร อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี ผู้บริหารกระทรวง อว. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ

Read more

ก.อุตฯ มอบโล่ สถานประกอบการ CPF ดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

ก.อุตฯ มอบโล่ สถานประกอบการ CPF ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม สถานประกอบการของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับโล่และเกียรติบัตรในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) และ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2564 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

Read more

วช. จัดเวทีเสวนาเปิดบริการฐานข้อมูล Big Data วาระครบรอบ 62 ปี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดเสวนาความสำคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และการเปิดให้บริการข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางด้าน ววน.ของประเทศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 62 ปี โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more

สกสว.จัดประชุมร่วม PMU ดันแผนนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

สกสว.จัดประชุมร่วม PMU เตรียมผลักดันแผนงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มุ่งเน้น นวัตกรรมพร้อมใช้ ขยายผลเชิงพาณิชย์  เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับผู้บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) รวมถึง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. (TCELS) และ

Read more

กคช. เปิดโครงการใหม่ “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” 5 จังหวัด 818 หน่วย

กคช. เปิดโครงการใหม่ “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” 5 จังหวัด รวม 818 หน่วยให้สิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอันดับแรก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ เปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองสิทธิ์ “โครงการอาคารเช่าผู้มีรายได้น้อย” สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ทันที จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร กาญจนบุรี มหาสารคาม สุรินทร์ และอุบลราชธานี

Read more

เปิดพื้นที่ “Street Music” คลองโอ่งอ่าง รับสมัครนักดนตรีร่วมแสดงเทศกาลลอยกระทง

เปิดพื้นที่ “Street Music” ณ คลองโอ่งอ่าง รับสมัครนักดนตรีร่วมแสดงในเทศกาลลอยกระทง นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดเทศกาลลอยกระทง ในวันที่ 19-21 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น.

Read more

62 ปี วช. เปิดตัว เด็กเก่ง คิดค้น “ถุงตอนกิ่งสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง”

62 ปี วช. เปิดตัว เด็กเก่ง คิดค้น “ถุงตอนกิ่งสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” รักษ์โลก คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ มาครอง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดแถลงข่าว “NRCT Talk: 62

Read more

เจโทรฯ เปิดแคมเปญ “Japan Fruits Festival ~Seasonal Gift from Japan~” ส่งต่อความอร่อยผลไม้นำเข้าจากญี่ปุ่น

เจโทรฯ เปิดตัวแคมเปญ “Japan Fruits Festival ~Seasonal Gift from Japan~” ส่งต่อความอร่อยของผลไม้นำเข้าจากญี่ปุ่น พร้อมตอบแบบสอบถามรับมันหวานญี่ปุ่น องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) ประกาศจัดแคมเปญ “Japan Fruits Festival ~Seasonal Gift from Japan~” ร่วมกับร้านค้าที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย “Japanese

Read more