น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ จัดทำบุญใหญ่ทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงฯ-สมเด็จพระสังฆราช-บิดามารดาและครูบาอาจารย์

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัดและประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมครอบครัว ได้จัดทำบุญทั้งกฐินและผ้าป่าทั่วประเทศ โดยกำหนดเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินหลวง กฐินราษฎร์ และผ้าป่า ประจำปี 2564 รวม 70 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระชนมพรรษา

Read more

DGA ปั้นท้องถิ่นดิจิทัล ยกระดับไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

ปัญหาที่ต้องเดินทางไปติดต่อราชการที่ทั้งยุ่งยาก เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เช่นการไปทำบัตรประชาชน ที่ต้องลางานไปทำและต้องรอคิวนาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เร่งขับเคลื่อนงานบริหารดิจิทัลภาครัฐสู่การเป็น ภาครัฐดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล เปลี่ยนแนวคิด พลิกรูปแบบการทำงาน เพื่อผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าสู่ท้องถิ่นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยว่า “ปัจจุบัน DGA มี

Read more

CPF ร่วมผลักดัน SMEs รุ่นใหม่ พัฒนานวัตกรรมลดขยะอาหาร หนุนบริโภค “รักษ์โลก” อย่างยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่ คิดค้นนวัตกรรมสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อจัดการและสร้างคุณค่าขยะอาหาร อำนวยความสะดวกการลงมือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรคุ้มค่าในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก สร้างอาหารมั่นคงและสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการ Shaper in Action : Waste Hero Awards จัดเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในงาน “Thailand Sustainability

Read more

วช. หนุน มก.วิจัย 3 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้สูงอายุ

วช. หนุน มก.วิจัย 3 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อผู้สูงอายุ “ซุปปลาทูน่า-เจลโภชนาการ-ก๋วยเตี๋ยวข้าวแม่พญาทองคำ” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)สนับสนุนนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ของอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่า เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหารับประทานอาหารลำบาก ได้รับอาหารที่มีประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น ผศ.ดร.จีรภา หินซุย ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า ทีมนักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read more

‘PRCA’​ ประกาศมาสเตอร์แพลนพร้อมหนุนขาขึ้นอุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์ไทยทั้งภาคธุรกิจ-สังคม

PRCA ประกาศมาสเตอร์แพลนของประเทศไทย พร้อมหนุนขาขึ้นอุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์ไทยทั้งภาคธุรกิจและสังคม สมาคมประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร หรือ PRCA เอเชียแปซิฟิก (Public Relations & Communications Association Asia Pacific) ได้ประกาศมาสเตอร์แพลนการดำเนินงานในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนใอาชีพนักประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์ในภาพรวมทั้งหมด PRCA เป็นองค์กรด้านงานประชาสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นตัวแทนของนักประชาสัมพันธ์กว่า 35,000 คนจาก 70 ประเทศทั่วโลก

Read more

สกสว. จับมือภาคีวิจัยไทย – อังกฤษ หนุนเวที COP26 รับมือสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงช่วยภาคเกษตร

สกสว. จับมือภาคีวิจัยไทย – อังกฤษ ร่วมหนุนเวที COP26รับมือสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง หรือ Climate Change ช่วยเหลือภาคเกษตร UK Research and Innovation (UKRI) Natural Environment Research Council (NERC) สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย พร้อมด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more