ข่าวดี !!!…. ขยายเวลารับสมัครส่งผลงาน My best mom ครั้งที่ 2 ตามคำเรียกร้อง

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ขอเชิญน้องๆ เยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ My best mom ครั้งที่ 2 ชิงเงินรางวัลรวม 45,000 บาท กติกาประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ My best mom ครั้งที่ 2 1. วาดภาพระบายสีในหัวข้อคือ แม่ที่ดีที่สุดของฉันเป็นอย่างไร?

Read more

โควิด-19 ทำคนไทยตกงานกว่า 5.8 ล้านคน น้ำท่วมซ้ำ หวั่นยอดตกงานพุ่ง

เผยผลสำรวจโควิด-19 ทำคนไทยตกงานกว่า 5.8 ล้านคน น้ำท่วมซ้ำ หวั่นคนตกงานพุ่ง สสส. ผุดกิจกรรม “เสาร์สร้างสรรค์” สอนทักษะพัฒนาความรู้ 3 ด้าน ความมั่นคงทางอาหาร-จัดการสุขภาพ-สร้างอาชีพและรายได้ พร้อมแชร์ประสบการณ์รอดวิกฤต ผ่านเฟซบุ๊ก ตลอดเดือนตุลาคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “เสาร์สร้างสรรค์” ภายใต้โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ โดยนายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ

Read more

พม. ดึงรัฐสภา -ภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่จ.ลพบุรี เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม

พม. ดึงรัฐสภา และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม วันนี้ (2 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้แทนรัฐสภา พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม.

Read more

บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ ทำพิธีตั้งหอเทวดา-พิธีบวงสรวงองค์แม่นาคี

บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ จำกัด อัญเชิญเทวดาในพิธีตั้งหอเทวดาและพิธีบวงสรวงองค์แม่นาคี ที่โรงงาน เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ จังหวัดระยอง หลังจากที่บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ จำกัด ได้ทำพิธีบวงสรวงใหญ่ก่อนเริ่มงานก่อสร้างและปรับปรุงโรงงานเมื่อเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ฤกษ์มงคลทางผู้บริหารบริษัท

Read more

ศวปถ.- ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุฯ วอน ก.คมนาคมปรับความเร็วถนนทางหลวงลดอุบัติเหตุ

ศวปถ.- ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุฯ วอน ก.คมนาคมทบทวนการปรับอัตราความเร็ว 120 กม./ชม ในถนนทางหลวง 15 สายทั่วประเทศ ชี้ 77% ของอุบัติเหตุเกิดจากขับขี่เร็ว หวั่นยิ่งเพิ่มความเร็ว อุบัติเหตุยิ่งรุนแรง แนะประเมินผลรอบด้าน เน้นความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก เร่ง เพิ่มมาตรการความปลอดภัย-แก้ไขจุดเสี่ยง-ติดกล้องตรวจจับความเร็วเพิ่ม จากกรณีที่กระทรวงคมนาคมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงชนบท โดยอนุญาตให้เพิ่มความเร็วจาก 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพิ่มเป็น

Read more

สกสว. เดินหน้าขับเคลื่อนงานภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ ตั้งเป้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง

สกสว. เดินหน้าขับเคลื่อนงานภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่อย่างมั่นใจ ตั้งเป้าสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อหารือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ สกสว.   หนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการพิจารณากันวันนี้คือ การขออนุมัติโครงสร้างองค์กร สกสว.ซึ่งเป็นวาระสืบเนื่องมาจาก คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. และผู้อำนวยการ สกสว. มีนโยบายที่จะปรับโครงสร้างองค์กร

Read more