ออมสิน ให้บริการตรวจเครดิตบูโรผ่านแอป MyMo แล้ว รับผลภายใน 24 ชม.

ออมสิน ให้บริการตรวจเครดิตบูโรผ่านแอป MyMo แล้ว รับผลภายใน 24 ชม. เครื่องมือตรวจสุขภาพการเงินก่อนกู้ เพื่อวางแผนการเงินในอนาคต นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้ร่วมมือกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถตรวจเช็คข้อมูลเครดิตการใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และตรวจเช็คคะแนนเครดิต (Credit Scoring) ผ่านช่องทางออนไลน์บนแอป MyMo ของธนาคารออมสินได้แล้ว

Read more

พม. จับมือรัฐสภา -​ภาคีเครือข่าย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

พม. จับมือรัฐสภา และภาคีเครือข่าย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ วันนี้ (1 ต.ค. 64) เวลา 14.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้แทนรัฐสภา พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง

Read more

วช. ส่งเสริม นักวิจัย ม.อ. ลงพื้นที่นำงานวิจัยพัฒนาแพะภาคใต้ เป็นสัตว์เศรษฐกิจ

แพะ ถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงในปัจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่อาศัยในพื้นที่เป็นคนไทยอิสลาม จึงทำให้แพะเป็นที่ต้องการเพราะใช้ประกอบพิธีทางศาสนาและเพื่อการบริโภคในครัวเรือน เนื่องจากแพะเป็นสัตว์เลี้ยงง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สูง สามารถหากินใบไม้ใบหญ้าได้เอง ทั้งยังให้ผลผลิตเนื้อและนม เนื้อแพะเป็นอาหารที่มีโปรตีนที่ย่อยได้ในระดับสูงกว่าเนื้อวัว หมู และไก่ มีไขมันในระดับต่ำกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ นมแพะมีคุณค่าทางอาหารสูง ใกล้เคียงหรือสูงกว่านมโค กระบือ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เล็งเห็นความสำคัญ

Read more

กทม. จับมือ PPP Plastics -องค์กรพหุภาคี ต่อยอดโมเดลจัดการพลาสติกใช้แล้ว พื้นที่นำร่องเขตคลองเตย ระยะ 2

กทม. จับมือ PPP Plastics และองค์กรพหุภาคี ต่อยอดโมเดลจัดการพลาสติกใช้แล้ว ในพื้นที่นำร่องเขตคลองเตย ระยะ 2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลแพลทฟอร์มสร้างระบบจัดการตั้งแต่ต้นทางแบบครบวงจร กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตคลองเตย ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) PPP Plastics และองค์กรพหุภาคี ประกาศเตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ

Read more

มูลนิธิร่วมทางฝัน โดย SENA ส่งมอบหอผู้ป่วยวิกฤติธัญลักษณ์

ดร.ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (คนกลาง) และในนามมูลนิธิร่วมทางฝัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) มอบเงิน 20 ล้านบาท เพื่อสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติธัญลักษณ์ (ห้องแรงดันลบ) ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ปัจจุบันหอผู้ป่วยวิกฤติธัญลักษณ์สร้างเสร็จพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

Read more

สกสว. – มธ. เปิดเวทีระดมสมองออกแบบกลยุทธ์ หนุน “รัฐ – เอกชน” ลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรมสูงขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)   โดย สำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม WORKSHOP ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระดมสมองในการพัฒนาโมเดลธุรกิจ (Business Model) ที่เหมาะสมสำหรับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.)” กิจกรรมสำคัญภายใต้การศึกษาโครงการ “การศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการพัฒนา กลยุทธ์ และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของ สกสว.”

Read more

รมว.อว. พบนักวิจัย ชูนโยบายงานวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล -หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

รมว.อว. พบนักวิจัย “ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม” ชูนโยบายงานวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล และหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ประธานคณะทำงานจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

Read more

 เริ่มแล้ว!! “ศิลปาชีพ ปี64” มิติใหม่ของการช้อปสินค้า OTOP ช้อปพร้อมกัน ทั้งออนไลน์-ออนไซต์ 30 ก.ย. -​9 ต.ค. นี้

          เปิดประสบการณ์งานช้อปสินค้า OTOP สู่ยุคออนไลน์เต็มตัว!! กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2564” ครั้งที่ 10  ในรูปแบบ Virtual Event สื่อถึงการนำพาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวผ่านการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ไปสู่โลกออนไลน์ โดยปีนี้เป็นการจัดแบบผสมผสาน ทั้ง Online และ

Read more