ปส. คว้ารางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564

นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้ารับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในระดับพื้นฐาน โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ พร้อมยืนยันมาตรฐานการให้บริการรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย และได้มาตรฐาน           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม และมีภารกิจหลักด้านการบริการที่สำคัญเกี่ยวกับการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์นิวเคลียร์เพื่อสันติ ซึ่งประกอบด้วยงานบริการที่สำคัญ

Read more

วช. รับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน รพ.บุษราคัม

วช. รับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน รพ.บุษราคัม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้ารับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลบุษราคัม ที่เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จากนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีปิดโรงพยาบาลบุษราคัม โดยมี นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษราคัม และคณะผู้บริหาร

Read more

โชว์วิจัยเด่น งาน “วิจัย นวัตกรรมดีดี มีที่วช.”

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น ปี 2564 มาแถลงข่าว “วิจัย นวัตกรรมดีดี มีที่ วช.” เป็นผลงานวิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยไทย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม

Read more

ทางเลือกและเทคโนโลยีใหม่ที่จอดรถของคนกรุงเทพไร้สัมผัสและอีกช่องทางการหารายได้เสริม

JPARK ผู้นำที่จอดรถมากว่า 20 ปี มีมากกว่า 30,000 ช่องจอดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสยาม จุฬา หรือสนามบิน ได้ร่วมมือกับ KERB ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของแอพที่จอดรถจากประเทศออสเตรเลีย KERB หากจะให้อธิบายง่ายๆ ก็คือ “Airbnb of Parking” โดยเจ้าของพื้นที่สามารถหารายได้จากการปล่อยให้เช่าพื้นที่เปล่า (Listing the spaces) ในขณะเดียวกัน

Read more

พม. มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564

วันนี้ (30 ก.ย. 64) เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้

Read more

วช. จับมือ มจธ.พัฒนาแนวทางสำรวจ ความคุ้มค่าลงทุนธุรกิจพลังงานจากเหมืองบ่อขยะ

ในแต่ละปี สังคมไทยสร้างขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมากกว่า 27.93 ล้านตันต่อปี ประเมินกันว่ามีเพียงร้้อยละ 26 หรือประมาณ 10.85 ล้านตัน ที่ถูกกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีบางส่วนถูกนำไปแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่  ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ไม่ได้รับการจัดการ หรือถูกทิ้งกองเป็นขยะมูลฝอยตกค้างซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น ไฟไหม้บ่อขยะ  ปัญหาเรื่องกลิ่น สร้างผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในขณะที่พื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบขยะกลับหายากขึ้นเพราะถูกต่อต้านจากชุมชน  ขยะมูลฝอยจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่รอการแก้ไขอย่างเร่งด่วน      ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Read more

ผู้การฯ คัมภีร์ เยี่ยมเยือนพี่น้องชุมชนวัดนาคกลางพร้อมรับเรื่องร้องทุกข์ และให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยคุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายปฏิบัติการ และคุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์  รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายการเงิน ลงพื้นที่ชุมชนวัดนาคกลางรับฟังปัญหาของชาวชุมชนฯ พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์ของชุมชนวัดนาคกลางโดยมีนายเสริฐศักดิ์ จินดาทิพย์ ประธานชุมชนวัดนาคกลาง เป็นตัวแทนยื่นหนังสือในครั้งนี้

Read more

กรมควบคุมโรค ร่วมรณรงค์วันหัวใจโลก แนะใช้ใจเชื่อมต่อทุกคน

กรมควบคุมโรค ร่วมรณรงค์วันหัวใจโลก แนะใช้ใจเชื่อมต่อทุกคน ทุกที่ ดูแลรักษา ลดปัจจัยเสี่ยง ป้องกันตนเองและเร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมรณรงค์เนื่องในวันหัวใจโลก วันที่ 29 ก.ย. 2564 ตามคำขวัญ สหพันธ์หัวใจโลก (The World Heart Federation) คือ USE HEART

Read more

วว.รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี64

วว. รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 จากผลงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน BCG Model & Thai Cosmetopoeia นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 (Human Rights Awards 2021) ให้แก่ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา

Read more

อว. มอบ ‘หุ่นยนต์ปิ่นโต 2’ ให้ 6 โรงพยาบาล

อว. มอบ ‘หุ่นยนต์ปิ่นโต 2’ ให้ 6 โรงพยาบาลใช้ส่งอาหาร -​เวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดพิธีส่งมอบหุ่นยนต์บังคับขนาดเล็กสำหรับใช้ในการส่งอาหารและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แก่โรงพยาบาล 6 แห่ง โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

Read more