ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 ระดมพลังเครือข่ายอาสาสมัครดูแลเด็ก เปิดรับอาสาสมัครรายบุคคล-ครอบครัวอาสาสมัคร

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 ระดมพลังเครือข่ายอาสาสมัครในการดูแลเด็กเปิดรับอาสาสมัครรายบุคคล และครอบครัวอาสาสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2564 นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 โดยความร่วมมือระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน กสศ. กรมสุขภาพจิต ยูนิเซฟ ระดมพลังเปิดรับเครือข่ายอาสาสมัครในการดูแลเด็ก แบ่งเป็นอาสาสมัครรายบุคคล และครอบครัวอาสาสมัคร โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.มีประสบการณ์การดูแลเด็กและสามารถดูแลความปลอดภัยของเด็ก 2. มีความเสี่ยงต่ำจากการติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน

Read more

พม. ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกว่า 8 หมื่นคน ทั่วประเทศ เดือดร้อนจากโควิด-19

พม. เปิดเผยยอดกลุ่มเปราะบางกว่า 8 หมื่นคน ทั่วประเทศ ได้รับความช่วยเหลือแล้ว ทั้ง เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ที่เดือดร้อนจากโควิด-19 วันนี้ (8 ก.ย. 64) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)

Read more

“CPF ช่วยหมอ” เติมเสบียง รพ.สนามบ้านสิรินธรเพื่อคนพิการ-ศูนย์ฉีดวัคซีน การกีฬาฯ

“CPF ช่วยหมอ” เติมเสบียง รพ.สนามบ้านสิรินธรเพื่อคนพิการ-ศูนย์ฉีดวัคซีน การกีฬาฯ. CPF เดินหน้าโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” อย่างต่อเนื่อง เพื่อแทนคำขอบคุณและบรรเทาความเหนื่อยล้าบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สนามบ้านสิรินธรเพื่อคนพิการ ตลอดจนร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน กกท. ตามนโยบายเครือซีพี เพื่อช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤต ร่วมส่งกำลังใจกันได้ที่>> https://www.facebook.com/147486028615956/posts/4717576274940219/?d=n ชมคลิป>> https://youtu.be/KGXYZQ8fLCE

Read more

วว.จับมือ Dow แก้ปัญหาขยะพลาสติกด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หวังสร้างชุมชนต้นแบบ “Waste Sorting Hub”

วว.จับมือ Dow แก้ปัญหาขยะพลาสติกด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหวังสร้างชุมชนต้นแบบ “Waste Sorting Hub” ลดปัญหาขยะชุมชนและพลาสติกใช้แล้วอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ภายใต้โครงการ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาคุณภาพขยะพลาสติกในชุมชนอย่างยั่งยืน” ส่งเสริมนำงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

Read more

การเคหะแห่งชาติ ชวนร่วมกิจกรรม “CSR Day การเคหะแห่งชาติ 2564” ผ่านออนไลน์ เดินหน้าผลักดันโครงการชุมชนอัจฉริยะและน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ เผยแพร่นิทรรศการและกิจกรรม “CSR Day การเคหะแห่งชาติ 2564” ผ่านช่องทางออนไลน์ www.homey-CSR2021.com เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ และการเสวนาหัวข้อ “Homey CSR เสวนา For Now and Then” พร้อมร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น และลุ้นรับของที่ระลึกจากการเคหะแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 8 – 12 กันยายน

Read more

วช.-กอ.รมน. นำผลงาน เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย มทร.ศรีวิชัย เพิ่มมูลค่าสมุนไพรชุมชน จังหวัดสระบุรี

วช.-กอ.รมน. นำผลงาน เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย มทร.ศรีวิชัย เพิ่มมูลค่าสมุนไพรชุมชน จังหวัดสระบุรี ผศ.จีระศักดิ์ เพียรเจริญ และ รศ.ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เผยนำนวัตกรรมเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยน้ำและไอน้ำ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

Read more

ไทยประกันชีวิตพัฒนาสินค้ากลุ่มมันนี่ ฟิต ต่อเนื่อง ส่งแบบประกันในรูปสินค้าแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล -​วางแผนเกษียณ ตัวช่วยวางแผนออมเงิน สร้างหลักประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตพัฒนาสินค้ากลุ่มมันนี่ ฟิต ต่อเนื่อง ส่งแบบประกันมันนี่ ฟิต เฟิร์ม ในรูปแบบสินค้าแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล (Par Product) และวางแผนเกษียณ ตัวช่วยวางแผนออมเงิน สร้างหลักประกันชีวิต ควบคู่การสร้างความมั่นคงให้ครอบครัว พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต

Read more