วว. ชูผลสำเร็จวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิวจากสาหร่ายพันธุ์ไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ชูผลสำเร็จงานวิจัยและพัฒนา “ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิวจากสาหร่ายพันธุ์ไทย” ระบุอุดมด้วยสารที่มีคุณประโยชน์ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ มุ่งหวังให้เป็นต้นแบบในการนำสาหร่ายไปใช้ประโยชน์ให้หลากหลายสร้างความแข็งแกร่งแก่เศรษฐกิจประเทศจากความหลากหลายทางชีวภาพ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. นับเป็นหน่วยงานแห่งเดียวในประเทศที่มีการดำเนินงานด้านสาหร่ายอย่างครบวงจร ตั้งแต่การมีคลังเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่าย เพื่อรวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่ายน้ำจืดและน้ำเค็มขนาดเล็กจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ

Read more

ปลัดพม. พร้อมอธิบดีกรมพส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ปฏิบัติการ “ริมคลองหลอด ปลอดโควิด”

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง พม. และนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ปฏิบัติการ “ริมคลองหลอด ปลอดโควิด” ช่วยผู้ไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน คนยากไร้ และบริการอิสระ ณ ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม บริเวณริมคลองหลอด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Read more

เปิดรับด่วน62 อัตรา พนง.มหา วิทยาลัยมทร.ธัญบุรี

เปิดรับด่วน 62 อัตราพนง.มหาวิทยาลัย สายวิชาการมทร.ธัญบุรี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่งอาจารย์ รวมทั้งหมด 62 อัตรา โดยวุฒิปริญญาโทเงินเดือน 26,250 บาท และวุฒิปริญญาเอกเงินเดือน 31,500 บาท ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย

Read more

กรมชลประทาน ชู 3 โครงการ นำร่อง หวังแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนให้ชาวขอนแก่น

กรมชลประทาน จัดกิจกรรมสื่อสัญจร โครงการศึกษาแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานอย่างยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น ชู 3 โครงการนำร่องในพื้นที่ อำเภอสีชมพู หวังแก้ปัญหาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน วันที่ 3 กันยายน 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชล ประทาน ร่วมกับ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เปิดเผยภายหลังให้สัมภาษณ์สรุปรายละเอียด โครงการศึกษาแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทานอย่างยั่งยืน

Read more

ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงออนไลน์ เกษตรไทย ทุกวัยทำได้ สุขภาพดี ช้อปจุใจ สไตล์ New normal 4 – 5 ก.ย.นี้

ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงออนไลน์ เกษตรไทย ทุกวัยทำได้ สุขภาพดี ช้อปจุใจ สไตล์ New normal 4 – 5 กันยายนนี้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงออนไลน์ ตลอดเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 ปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ รองรับการตลาดในยุค New normal จัดเต็มด้วยกิจกรรมอบรมวิชาของแผ่นดิน

Read more

คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. อนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัลปี 65 ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล

คณะกรรมการอำนวยการ สกสว. อนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปี 2565 ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล วันนี้ (3 กันยายน 2564) ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ประธานกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สกสว.ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยหนึ่งในวาระที่ร่วมกันพิจารณาคือการขออนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจําปีงบประมาณ

Read more

สกสว. เปิดอบรม RDI Planning ครั้งที่ 2 หนุนนโยบายพัฒนากำลังคน เสริมศักยภาพการบริหารแผนงาน

สกสว. เปิดอบรม RDI Planning ครั้งที่ 2 หนุนนโยบายพัฒนากำลังคน เสริมศักยภาพการบริหารแผนงาน – ประเมินผล คนวิจัยในกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สกสว.)  จัดการอบรมหลักสูตร “การกำหนดและออกแบบแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” (Research Development and Innovation Planning : RDI

Read more