ปส. คว้ารางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564

นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้ารับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในระดับพื้นฐาน โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ พร้อมยืนยันมาตรฐานการให้บริการรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย และได้มาตรฐาน           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม และมีภารกิจหลักด้านการบริการที่สำคัญเกี่ยวกับการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสีตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์นิวเคลียร์เพื่อสันติ ซึ่งประกอบด้วยงานบริการที่สำคัญ

Read more

วช. รับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน รพ.บุษราคัม

วช. รับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงาน รพ.บุษราคัม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้ารับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลบุษราคัม ที่เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จากนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีปิดโรงพยาบาลบุษราคัม โดยมี นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษราคัม และคณะผู้บริหาร

Read more

โชว์วิจัยเด่น งาน “วิจัย นวัตกรรมดีดี มีที่วช.”

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น ปี 2564 มาแถลงข่าว “วิจัย นวัตกรรมดีดี มีที่ วช.” เป็นผลงานวิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัยไทย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม

Read more

ทางเลือกและเทคโนโลยีใหม่ที่จอดรถของคนกรุงเทพไร้สัมผัสและอีกช่องทางการหารายได้เสริม

JPARK ผู้นำที่จอดรถมากว่า 20 ปี มีมากกว่า 30,000 ช่องจอดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสยาม จุฬา หรือสนามบิน ได้ร่วมมือกับ KERB ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของแอพที่จอดรถจากประเทศออสเตรเลีย KERB หากจะให้อธิบายง่ายๆ ก็คือ “Airbnb of Parking” โดยเจ้าของพื้นที่สามารถหารายได้จากการปล่อยให้เช่าพื้นที่เปล่า (Listing the spaces) ในขณะเดียวกัน

Read more

พม. มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564

วันนี้ (30 ก.ย. 64) เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้

Read more

วช. จับมือ มจธ.พัฒนาแนวทางสำรวจ ความคุ้มค่าลงทุนธุรกิจพลังงานจากเหมืองบ่อขยะ

ในแต่ละปี สังคมไทยสร้างขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมากกว่า 27.93 ล้านตันต่อปี ประเมินกันว่ามีเพียงร้้อยละ 26 หรือประมาณ 10.85 ล้านตัน ที่ถูกกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีบางส่วนถูกนำไปแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่  ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ไม่ได้รับการจัดการ หรือถูกทิ้งกองเป็นขยะมูลฝอยตกค้างซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น ไฟไหม้บ่อขยะ  ปัญหาเรื่องกลิ่น สร้างผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในขณะที่พื้นที่ที่จะใช้ในการฝังกลบขยะกลับหายากขึ้นเพราะถูกต่อต้านจากชุมชน  ขยะมูลฝอยจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่รอการแก้ไขอย่างเร่งด่วน      ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Read more

ผู้การฯ คัมภีร์ เยี่ยมเยือนพี่น้องชุมชนวัดนาคกลางพร้อมรับเรื่องร้องทุกข์ และให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยคุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายปฏิบัติการ และคุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์  รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายการเงิน ลงพื้นที่ชุมชนวัดนาคกลางรับฟังปัญหาของชาวชุมชนฯ พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์ของชุมชนวัดนาคกลางโดยมีนายเสริฐศักดิ์ จินดาทิพย์ ประธานชุมชนวัดนาคกลาง เป็นตัวแทนยื่นหนังสือในครั้งนี้

Read more