พม.จัดMOU “การกำกับดูแลการนำเสนอเนื้อหารายการบนหลักสิทธิพื้นฐานของเด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การกำกับดูแลการนำเสนอเนื้อหารายการบนหลักสิทธิพื้นฐานของเด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 นางพัชรี  อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การกำกับดูแลการนำเสนอเนื้อหารายการบนหลักสิทธิพื้นฐานของเด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

Read more

พม. ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วกว่า 66,000 คนทั่วประเทศ

พม. เปิดเผยยอดกลุ่มเปราะบางกว่า 66,000 คน ทั่วประเทศ ได้รับความช่วยเหลือแล้ว โดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ เดือดร้อนจากโควิด-19 วันนี้ (31 ส.ค. 64) ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด

Read more

กระทรวง พม. แสดงความยินดี 2 นักวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทยคว้าเหรียญ “พาราลิมปิกเกมส์ โตเกียว2020”

กระทรวง พม. แสดงความยินดี 2 นักวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินและทองแดงจาก “พาราลิมปิกเกมส์ โตเกียว2020” ประวัติ วะโฮรัมย์ และ ภูธเรศ คงรักษ์ สองนักวีลแชร์เรซซิ่งทีมชาติไทย ช่วยกันคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มให้กับทัพพาราลิมปิกไทย โดยที่ ประวัติ วะโฮรัมย์ เข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่ 2 ด้วยเวลา 2.50.20 นาที คว้าเหรียญเงิน ส่วน

Read more

สสว. ชวนอุดหนุน “สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด” ภาคเหนือ-อีสาน บน Lazada

สสว. หนุน “สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด” ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดร้านค้าออนไลน์บน Lazada จัดแคมเปญพิเศษ “ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด” สร้างรายได้ฝ่าวิกฤติ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ปีนี้ สสว. ได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial

Read more

สกสว.ระดมผู้เชี่ยว ชาญแก้ปัญหาขยะล้นประเทศสู่การจัดการที่ยั่งยืน

สกสว.ระดมผู้เชี่ยวชาญแก้ปัญหาขยะล้นประเทศสู่การจัดการที่ยั่งยืน วันนี้ (31 สิงหาคม 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)จัดเวทีเสวนาออนไลน์ TSRI Talk ในหัวข้อ “ประ เด็นท้าทายและความก้าวหน้าในการจัดการขยะของประเทศไทย” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนและภาควิชาการร่วมพูดคุยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและช่องว่างขององค์ความรู้ ในการจัดการปัญหาขยะที่อยู่ในสถานการณ์วิกฤตของประเทศไทย พร้อมทั้งหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะที่จะเกิดในอนาคต โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีขยะเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปสู่แนวทางการจัดการขยะที่ยั่งยืนของประเทศไทย ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการทุนวิจัย โอกาสนี้ รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน

Read more

“มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” เชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ (One For Lives Foundation) ในฐานะองค์การสาธารณกุศลที่มีภารกิจในการดูแลคนในสังคม ร่วมกับเว็บไซต์ www.taejai.com องค์กรสนับสนุนการทำความดี ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างอาชีพ และลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ด้วยการบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินได้ ตั้งแต่วันนี้ – 30

Read more

เมืองเศรษฐกิจพอเพียง มอบหน้ากากอนามัยกับชุมชนหลังสมาคมไทย-ญี่ปุ่น หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนขาดแคลนแมสกับชาวบ้าน

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นำโดยคุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วย ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ (โพธิ์เงิน) ที่ปรึกษาอาวุโสด้านบริหารงานทั่วไป, คุณศศน์นัธ เทพกิจ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านแพทย์แผนประยุกต์ และพนักงานบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด รวมทั้งคณะทำงานโครงการ SKYMED NEWGEN มอบหน้ากากอนามัยให้กับ

Read more

ธปท. ประสาน ธ.ออมสิน จับมือ LINE MAN Wongnai ให้ความช่วยเหลือเสริมสภาพคล่องธุรกิจร้านอาหาร และกลุ่มไรเดอร์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

ธปท. ประสาน ธ.ออมสิน จับมือ LINE MAN Wongnai ให้ความช่วยเหลือเสริมสภาพคล่องธุรกิจร้านอาหาร และกลุ่มไรเดอร์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 นางวิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องและรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ ในเกือบทุกภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว บริการ

Read more

Miss Universe Thailand 2020 โดยอแมนด้า ชาลิสา ออบดัมพร้อมเพื่อนนางงามมอบถุงบรรจุศพ1,000ชุดให้ฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์ มอบต่อองค์กรจิตอาสาด่านหน้า

Miss Universe Thailand 2020 โดยอแมนด้า ชาลิสา ออบดัมพร้อมเพื่อนมอบถุงบรรจุศพจำนวน 1,000 ชุดแก่ฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์ มอบต่อองค์กรจิตอาสาด่านหน้า มีดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ร่วมรับมอบ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา(28สิงหาคม2564) อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม(อแมนด้า) ,พิมพ์ณดา กิตติวิศาลวงศ์(บีน่า),พรปรียา จำนงบุตร (มิ้นท์),ริสา หงษ์หิรัญ(

Read more

พม. ดึงภาคีเครือข่ายร่วม “ผนึกกำลังสร้างวิถีใหม่ เพื่อเด็กและเยาวชนไทย”

พม. ดึงภาคีเครือข่ายร่วมแถลงข่าว “ผนึกกำลังสร้างวิถีใหม่ เพื่อเด็กและเยาวชนไทย” ป้องกัน การแสวงหาประโยชน์จากเด็ก วันนี้ (30 ส.ค. 64) เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในการแถลงข่าว “ผนึกกำลังสร้างวิถีใหม่ เพื่อเด็กและเยาวชนไทย” โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย 1) นายนิยม

Read more