กรมชลฯติดตามความคืบหน้าอ่างเก็บน้ำคลองสีสุกฯ สุราษฎร์ฯ

กรมชลฯติดตามความคืบหน้าอ่างเก็บน้ำคลองสีสุกฯ แก้ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง-ป้องน้ำท่วมให้ชาวสุราษฎร์ธานี กรมชลประทานจัดสื่อสัญจร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำคลองสีสุก อันเนื่องมาจากกระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น คาดสร้างแล้วเสร็จมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 8,450 ไร่ และประชาชน 1,958 ครัวเรือน เกิดการสร้างงานสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น ขยายการใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรและหนุนด้านท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชล

Read more

อพท.มุ่งพัฒนาท่องเที่ยวสีเขียว BCG Model

อพท. เติมความรู้ภาคี มุ่งพัฒนาท่องเที่ยวสีเขียว BCG Model ชู “เกาะหมาก” ขึ้นแท่นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ CE รับเทรนด์วิถีใหม่ อพท. ขยายผล ยุทธศาสตร์ชาติ BCG Model เร่งสร้างการรับรู้ในกลุ่มภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ร่วมเรียนรู้และเข้าใจ เตรียมใช้ปฏิบัติภารกิจท่องเที่ยวยั่งยืนปี 65’ ยก “เกาะหมาก” ต้นแบบ Circular Economy

Read more

สกสว. ผนึกกำลัง ก.พ.ร. พร้อมส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โชว์เคสผลงานวิจัยเด่นแก้ปัญหา PM 2.5  

สกสว. ผนึกกำลัง ก.พ.ร. พร้อมส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โชว์เคสผลงานวิจัยเด่นแก้ปัญหา PM 2.5 รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมกันขับเคลื่อนระบบราชการและขับเคลื่อนการเชื่อมโยงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์

Read more

อว. มอบนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจน บวก-ลบ แก่ ผส. -​พก. รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19

อว. มอบนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจน บวก-ลบ แก่ ผส. และ พก. รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 วันนี้ (28 ก.ย. 64) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และนายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ส่งมอบ “นวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจน บวก-ลบ” เครื่องใหญ่แบบตั้ง จำนวน 26

Read more

“เอนก” หนุนใช้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)​ ช่วยผู้ป่วยจัดการตัวเองจากโควิด-19 ได้ ลดภาระแพทย์ พยาบาล ชี้ไทยมีคนเก่ง-วินัยช่วยผ่านวิกฤติ

“เอนก” หนุนใช้ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ช่วยผู้ป่วยจัดการตัวเองจากโควิด-19 ได้เพื่อลดภาระของแพทย์ พยาบาล ชี้ไทยผ่านวิกฤติได้เพราะคนไทยมีวินัยและมีคนเก่งกระจายตัวในที่ต่างๆ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค

Read more

อว. จับมือ สกสว. หารือนักวิจัย BCG “กลุ่มอาหารแห่งอนาคต”. ขับเคลื่อนสู่ตลาดระดับโลก

อว. จับมือ สกสว. หารือนักวิจัย BCG “กลุ่มอาหารแห่งอนาคต”. ขับเคลื่อนสู่ตลาดระดับโลก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมการประชุมหารือกับนักวิจัยกลุ่มอาหารแห่งอนาคต นำโดย ผศ.ดร.อัครวิทย์

Read more

สกสว. เสริมแกร่งนักบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาทักษะ ‘คนวิจัย’ ด้วยแนวคิด ‘Design Thinking’

สกสว. เสริมแกร่งนักบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาทักษะ ‘คนวิจัย’ ด้วยแนวคิด ‘Design Thinking’ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน ของบุคลากรระดับปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งจากหน่วยบริหารและจัดการทุน (พีเอ็มยู) มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานจากกระทรวงต่างๆ โดยมี ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง

Read more