“gettgo” คว้ารางวัล Best New Comparison Website in Thailand 2021

gettgo แพลตฟอร์มเปรียบเทียบประกันครบวงจรสำหรับคนรุ่นใหม่ คว้ารางวัล “เว็บไซต์เปรียบเทียบประกันที่ดีที่สุดในประเทศไทย” ประจำปี 2564 (Best New Comparison Website in Thailand 2021) จัดโดย The Global Economics นิตยสารการเงินชั้นนำชื่อดังจากสหราชอาณาจักร โดยรางวัลนี้อยู่ภายใต้โครงการ Annual Global Economics Awards ในภาคส่วนธุรกิจประกัน

Read more

คปภ. เพิ่ม 4 มาตรการเร่งด่วน เร่งแก้ปัญหาบริษัทประกันจ่ายค่าเคลมประกันโควิดล่าช้า

คปภ. เพิ่ม 4 มาตรการเร่งด่วน เร่งแก้ปัญหาบริษัทประกันจ่ายค่าเคลมประกันโควิดล่าช้า เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยแก่ประชาชน ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ได้มีผู้เอาประกันภัยหลายรายมายื่นเรื่องร้องเรียนที่สำนักงาน คปภ. กรณีบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ปฏิเสธและปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด-19 โดยสำนักงาน คปภ. ได้อำนวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัยไว้ทุกราย เพื่อช่วยติดตามและสั่งการให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามคำสั่งสำนักงาน

Read more

SKY CROP เดินหน้าปลูกฟ้าทะลายโจร 5,000 ไร่

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด โดย SKY CROP เริ่มลงปลูกกล้าฟ้าทะลายโจรกว่า 5,000 ไร่ทั่วประเทศ คาดว่าสามารถเก็บผลผลิตฟ้าทะลายโจรได้สูงถึง 15 ล้านตัน ตั้งเป้าส่งออกต่างประเทศหวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร วันที่ 7 กันยายน 2564 นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง

Read more

สกสว. จับมือพันธมิตร เร่งพัฒนายุทธศาสตร์ ววน. ด้านการต่างประเทศ นำร่อง 4 จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร

สกสว. จับมือพันธมิตร เร่งพัฒนายุทธศาสตร์ ววน. ด้านการต่างประเทศ นำร่อง 4 ประเทศสำคัญ จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุมระดมความเห็น “ยุทธศาสตร์การกำหนดเป้าหมายการทำความร่วมมือด้าน ววน. กับต่างประเทศ”  ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการศึกษาสถานการณ์ภาพรวมด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศของประเทศไทย โดยการจัดงานวันนี้เป็นการรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ

Read more

กรมกิจการเด็กและเยาวชน /พม.ห่วงเด็กติดโควิด-19-กำพร้าเพิ่มทุกวัน เร่งเยียวยา หนุนเรียนฟรีถึงระดับอุดมศึกษา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระ ทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เผยโควิด-19 ในเด็กยังน่าห่วง ยอดติดเชื้อพุ่ง 1.4 แสนคน 80% มาจากครอบครัวยากจน ด้อยโอกาส ขณะที่เด็กกำพร้ายังเพิ่มทุกวัน ล่าสุด 369 คน สามจังหวัดชายแดนใต้สูงสุด ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 เปิดรับอาสาสมัคร – ผู้เคยติดเชื้อที่มีประสบการณ์ เสริมทัพดูแลเด็กป่วย/เสี่ยงสูง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และอาสาเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์   พร้อมเร่งเยียวยาให้เด็กกำพร้าได้รับการดูแลโดยครอบครัวที่ปลอดภัยเร็วที่สุด และเสนอมาตรการให้เด็กกำพร้าจากโควิดทุกกรณีเรียนฟรีจนถึงระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่

Read more

อพท. ผนึกภาคี ยกระดับอีสานใต้ขึ้นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

อพท. เตรียมยกระดับอีสานใต้ขึ้นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลระดับสากล นำร่องจังหวัดบุรีรัมย์ ผนึก 20 หน่วยงานร่วมขับเคลื่อน บรรจุในแผนพัฒนาของจังหวัด ตั้งเป้าให้นักท่องเที่ยวทุกเพศ วัย และทุกสภาพร่างกาย เลือกเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการเดินทาง นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

Read more

วช. นำ นักประดิษฐ์-นักวิจัยไทยคว้ารางวัล สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติ

วช. นำ นักประดิษฐ์-นักวิจัยไทยคว้ารางวัล สิ่งประ ดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) นำคณะนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยจาก 16 หน่วยงานคว้ารางวัลระดับนานาชาติจากงาน “2021 Japan Design,

Read more

สสส. ห่วงเด็กช่วงเรียนออนไลน์ที่บ้าน เตือนอย่าละเลยเรื่องกิน-เล่น เสี่ยงอ้วน

สสส. ห่วงเด็กช่วงเรียนออนไลน์ที่บ้าน กินขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลมมาก เตือนอย่าละเลยเรื่องกิน-เล่น เสี่ยงอ้วน แนะจัดเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพให้เด็ก ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน 20 บาทต่อคน ให้คุ้มค่าได้ประโยชน์สูงสุด ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า การเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพของเด็กๆ อย่างมาก โดยเฉพาะการกิน การเล่น หากไม่มีการจัดการที่ดี

Read more