“คนใจหมอ” รวมพลังกลุ่มจิตอาสา “Food for Fighters-คลองเตยดีจัง” ขยายความช่วยเหลือไปสมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี

“คนใจหมอ” รวมพลังกับกลุ่มจิตอาสาด้วยกัน ทั้ง “Food for Fighters” และ “คลองเตยดีจัง” เพื่อให้การช่วยเหลือสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น พร้อมขยายความช่วยเหลือไปในพื้นที่สมุทร ปราการ ปทุมธานีและนนทบุรีและทั้งผู้มีความเสี่ยงที่เป็นบุคคลต่างด้าวหรือผู้ที่ยังไม่มีผลการตรวจหาเชื้อ กลุ่ม “คนใจหมอ” ขอเป็นสื่อกลางเพื่อเคียงข้างและดูแลผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)ที่ไม่สามารถเข้าระบบใดๆได้ โดยผู้มีความเสี่ยง แม้ยังไม่มีผลตรวจ หรือผู้ป่วยทั้งคนไทยและคนต่างด้าวสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Homecare by Agnos ซึ่งเราจะมี

Read more

ออมสิน ชะลอไม่ฟ้องร้องลูกหนี้ NPL จากเหตุโควิด 19

ออมสิน ประกาศชะลอดำเนินการทางกฎหมาย ไม่ฟ้องร้องลูกหนี้ NPL จากเหตุโควิด 19 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้ของลูกหนี้ธนาคารออมสิน แม้ว่าที่ผ่านมาธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ตาม แต่ยังมีลูกหนี้ส่วนหนึ่งที่ผลกระทบจากโควิด 19 ทำให้ต้องขาดรายได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน จากการปิดกิจการ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลง จึงไม่สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งธนาคารตระหนักถึงสภาพปัญหาที่ลูกหนี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความยากลำบากที่เกิดขึ้น จึงตั้งใจช่วยเหลือไม่ให้ต้องกังวลเรื่องคดีความ โดยธนาคารจะชะลอการดำเนินการทางกฎหมายต่อลูกหนี้

Read more

วช. หนุน มทร.พระนคร แปรเส้นใยจากใบอ้อย เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

วช. หนุน มทร.พระนคร แปรเส้นใยจากใบอ้อย เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย การเผาอ้อยหรือใบไม้แห้ง เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ โดยเฉพาะการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 โดยปัญหานี้จะยิ่งรุนแรงขึ้นในช่วงที่อากาศแล้งและมีปริมาณฝนน้อย เนื่องจากการชะล้างฝุ่นละอองเป็นไปอย่างจำกัด ซึ่งเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสุขอนามัยของประชาชน รวมทั้งส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ตระหนักถึงปัญหามลภาวะจากการเผาอ้อย เพราะการเผาอ้อยในแต่ละครั้งสร้างมลพิษและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

Read more