วว. มุ่งแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรล้นตลาด แนะเทคโนโลยีพร้อมใช้เพิ่มมูลค่า “ลองกอง”

วว. มุ่งแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรล้นตลาด แนะเทคโนโลยีพร้อมใช้เพิ่มมูลค่า “ลองกอง” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มุ่งแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรล้นตลาด แนะเทคโนโลยีพร้อมใช้ ช่วยเพิ่มมูลค่า “ลองกอง” และแก้ปัญหาการส่งออกจากผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ระบุมีความพร้อมทั้งเทคโนโลยีการแปรรูป เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว นวัตกรรมเครื่องจักร สามารถตอบโจทย์-แก้ปัญหา ครอบคลุมผู้ประกอบการโอทอป วิสาหกิจชุมชน SMEs และ

Read more

CPF ผนึกกำลังพนักงาน-ผู้บริหาร ร่วมต้านคอร์รัปชัน

CPF ผนึกกำลังพนักงาน-ผู้บริหาร ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย นางสาววิภาวรรณ ประมูลความดี รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนักตรวจสอบภายในและสำนักบริหารความเสี่ยงองค์กร พร้อมด้วย นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผู้บริหาร ตลอดจน พนักงาน CPF ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน

Read more

พม. ลงพื้นที่รพ.ภูมิพลฯ เยี่ยมให้กำลังใจ ติดตามช่วยเหลือหญิงชรานอนริมคลองย่านธัญบุรี จ.ปทุมธานี

พม. ลงพื้นที่ ณ รพ.ภูมิพลฯ เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามช่วยเหลือหญิงชรา อายุ 68 ปี นอนริมคลองในพงหญ้า ย่านธัญบุรี จ.ปทุมธานี  วันนี้ (6 ก.ย. 64) เวลา 13.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม.

Read more

มทร.ธัญบุรี จับมือ กระทรวงพาณิชย์ดันนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

มทร.ธัญบุรี จับมือ กระทรวงพาณิชย์ดันนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ‘From Gen Z to be CEO’ กว่า 1,000 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to Be CEO) บ่มเพาะความรู้ สร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อก้าวเป็นผู้ประกอบการหลังเรียนจบ

Read more

อว. – สกสว. หารือนักวิจัย “เอไอ” ตั้งเป้าฟื้นเศรษฐกิจพัฒนาประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์

อว. – สกสว. หารือนักวิจัยกลุ่ม “เอไอ” ตั้งเป้าฟื้นเศรษฐกิจพัฒนาประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์ วันนี้ (6 กันยายน 2564) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนนักวิจัยด้านระบบดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ และผู้แทนจากภาคเอกชน โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “การพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยและพัฒนาประเทศยุคโควิด

Read more