พม. แถลงความคืบหน้า หลังจับกุมตัวนักพัฒนาสังคมทุจริตเงินกลุ่มเปราะบาง

พม. แถลงความคืบหน้า กรณีนักพัฒนาสังคมทุจริตเงินกลุ่มเปราะบาง หลังถูกจับกุมตัวได้ พร้อมตรวจสอบทั้งระบบป้องกันการทุจริตในอนาคต วันนี้ (19 ก.ย. 64) เวลา 14.15 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

Read more

เมืองเศรษฐกิจพอเพียง สั่งเพิ่มหน้ากากอนามัย 5 ล้านชิ้น แจกจ่ายประชาชนหวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เดินหน้ากิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม กับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 1 ล้านชิ้น โดยได้เพิ่มจำนวนหน้ากากอนามัยเป็น 5 ล้านชิ้น เพื่อมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้ง หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชนต่างๆ

Read more

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ยกย่องเชิดชูเด็ก-เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ -ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก-เยาวชน ปี64

กรมกิจการเด็กและเยาวชนยกย่องเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 วันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ” เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้เยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 –

Read more

พลิกหน้าประวัติศาสตร์วงการวิจัย หลัง พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ฯ ผ่านฉลุย ! สกสว. เดินหน้าพัฒนา (ร่าง) กฎหมายลูก

หลังที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีมติเห็นชอบ ร่างพรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  เมื่อวันที่  17 กันยายน ที่ผ่านมา สกสว. เดินหน้าเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎหมายลูก พร้อมสนับสนุนนักวิจัยไทยสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวในเวทีประชุม รับฟังความคิดเห็น “(ร่าง) กฎหมายลำดับรองของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….”

Read more