กรมควบคุมโรค ร่วมรณรงค์วันหัวใจโลก แนะใช้ใจเชื่อมต่อทุกคน

กรมควบคุมโรค ร่วมรณรงค์วันหัวใจโลก แนะใช้ใจเชื่อมต่อทุกคน ทุกที่ ดูแลรักษา ลดปัจจัยเสี่ยง ป้องกันตนเองและเร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมรณรงค์เนื่องในวันหัวใจโลก วันที่ 29 ก.ย. 2564 ตามคำขวัญ สหพันธ์หัวใจโลก (The World Heart Federation) คือ USE HEART

Read more

วว.รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี64

วว. รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 จากผลงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน BCG Model & Thai Cosmetopoeia นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 (Human Rights Awards 2021) ให้แก่ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา

Read more

อว. มอบ ‘หุ่นยนต์ปิ่นโต 2’ ให้ 6 โรงพยาบาล

อว. มอบ ‘หุ่นยนต์ปิ่นโต 2’ ให้ 6 โรงพยาบาลใช้ส่งอาหาร -​เวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดพิธีส่งมอบหุ่นยนต์บังคับขนาดเล็กสำหรับใช้ในการส่งอาหารและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แก่โรงพยาบาล 6 แห่ง โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

Read more

สกสว. จัดหารือยกระดับเกษตรกร-อุตสาหกรรมการเกษตร วางภาพอนาคตส่งออก Top 10 ของโลก

สกสว. จัดหารือยกระดับเกษตรกรและอุตสาหกรรมการเกษตรพร้อมวางภาพอนาคตส่งออก Top 10 ของโลก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดเสวนา หัวข้อ : ที่มาและเส้นทางสู่ตำแหน่งใหม่ของระบบเกษตรไทย ครั้งที่ 2 กรณี ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา ในรูปแบบการเสวนาออนไลน์ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลการวิจัยและ สถานการณ์ด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและต่างประเทศ

Read more