วว. ให้บริการโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาผลผลิตลำไยล้นตลาด @ ลำพูน

วว. ให้บริการโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาผลผลิตลำไยล้นตลาด @ ลำพูน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาผลผลิตลำไยล้นตลาด ผ่านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานภูมิภาค ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก ณ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ซึ่งมีศักยภาพในการรมควันแก๊สซัลเฟอร์ฯ ลำไยในปริมาณ 72

Read more

ดีพร้อม จับมือวิสาหกิจชุมชนพลิกโฉมการขายสู่ห้างบนออนไลน์ DIPROM MEGA MALL “ช้อปเที่ยวทิพย์ ทั่วไทยให้หายคิดถึง”

    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม พลิกโฉมการขายของวิสาหกิจชุมชนกับโครงการ “ช้อปเที่ยวทิพย์ ทั่วไทยให้หายคิดถึง” ห้างสรรพสินค้าเสมือนจริงบนออนไลน์ DIPROM MEGA MALL ผ่านรูปแบบ Online – Virtual Conference เริ่มประสบการณ์ใหม่แห่งการขายของในรูปแบบออนไลน์เปิดการเรียนรู้เทคโนโลยีบนโลกออนไลน์สู่การปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนให้ก้าวทันวิถีชีวิตใหม่ โดยภายในงานประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีคุณภาพ และหลากหลาย อาทิ ผ้าและเครื่องแต่งกาย จาก ร้าน Indy

Read more

“พม. อบรมการขายออนไลน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาวเขา วางเป้าสู่ตลาดโลก”

“พม. อบรมการขายออนไลน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาวเขา วางเป้าสู่ตลาดโลก” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการฝึกอบรมการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์/การขายออนไลน์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการขายในยุคดิจิทัล และให้ราษฎรบนพื้นที่สูงได้เสริมศักยภาพทางด้านอาชีพและผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพพร้อมที่จะส่งออกจำหน่ายสู่ตลาดโลก ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง โดยกำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2564

Read more

5เคล็ดลับซื้อประกันการศึกษาลูก

เพราะสมบัติสำคัญที่พ่อกับแม่จะให้กับลูกก็คือ “การศึกษา” ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายก้อนโต ดังนั้นพ่อและแม่จึงต้องวางแผนสำหรับเงินส่วนนี้ไว้ แต่สุดท้ายชีวิตก็ไม่แน่นอน หากวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด นั้นก็หมายถึงว่า แผนการศึกษาของลูกอาจจะกระทบไปด้วย ดังนั้น การซื้อประกันเพื่อคุ้มครองการศึกษาลูกจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง TIPlife นำ 5 ข้อเพื่อพิจารณามาฝากครับ เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อสร้างเงินออมเพื่อเป็นทุนการศึกษาในระดับสูง และเป็นทุนเมื่อลูกสำเร็จการศึกษา ลูกเป็นผู้เอาประกัน พ่อแม่เป็นผู้ชำระเบี้ย จึงควรมีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกัน เพื่อกรณีผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิต ลูกก็ยังคงได้สิทธิต่างๆ ในกรมธรรม์ โดยไม่ต้องชำระเบี้ยแล้วจนครบสัญญา

Read more

สกสว. รุกพัฒนาแนวทางสร้างกำลังคนอุตสาหกรรม 3 สาขา ‘เครื่องมือทางการแพทย์- ยานยนต์ไฟฟ้า-โลจิสติกส์’

สกสว. รุกพัฒนาแนวทางสร้างกำลังคนอุตสาหกรรม 3 สาขา ‘เครื่องมือทางการแพทย์ ยานยนต์ไฟฟ้า และโลจิสติกส์’  รศ.ดร. คมกฤต  เล็กสกุล  รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ สกสว. เป็นประธานเปิดเวทีประชุมสถานการณ์ทิศทางความต้องการและการพัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ จะนำไปใช้ประกอบการศึกษา วิเคราะห์แนวทางการพัฒนากำลังของประเทศไทยที่สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 3 ด้านที่สำคัญ คือสาขาเครื่องมือทางการแพทย์ ยานยนต์ไฟฟ้า

Read more