พลังการตรวจสอบของผู้บริโภคสื่อสะท้อนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของสื่อมวลชนในการสื่อสารยุคดิจิทัล

22 กันยายน 2564  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดเสวนาออนไลน์ ประเด็น “การสื่อสารยุคดิจิทัลด้วยประเด็นคุณธรรมจริยธรรมของสื่อมวลชน” ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม  (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมเปิดประเด็นเรื่องของคุณธรรมในลักษณะแบบ Open มากขึ้นตามยุคสมัย ซึ่งจะพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมที่ดี

Read more

วช.ผนึก ม.ศิลปากร ส่งมอบงานวิจัย ผลักดัน จ.เพชรบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์

วช.ผนึก ม.ศิลปากร ส่งมอบงานวิจัย ผลักดันจ.เพชรบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมส่งมอบผลการดำเนินงานการวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์ของจังหวัดเพชรบุรี และการเปิดนิทรรศการ “ผลการวิจัยชุมชนต้นแบบจังหวัดเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์

Read more

อว.จับมือ สกสว. หารือนักวิจัย “เศรษฐกิจหมุนเวียนและพลังงาน” หนุน BCG Model ขับเคลื่อนประเทศ

วันนี้ (23 กันยายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุม “รมว.อว. พบนักวิจัย BCG กลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนและพลังงาน” โดยมีการนำเสนอ 6 ตัวอย่างผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย 1) Recycled Plastic Road

Read more

เปิดเวที STO Forum ครั้ง4 สกสว. จับมือพันธมิตร อว.ยกระดับสถาบันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีไทยทัดเทียมนานาชาติ

เปิดเวที STO Forum ครั้งที่ 4 สกสว. จับมือพันธมิตรหน่วยงานใน อว. ร่วมยกระดับสถาบันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในไทย ให้ทัดเทียมนานาชาติ             ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

Read more

ผู้ว่าโคราชฯสนับสนุน “กองทุนATK ปันน้ำใจปลุกพลังสร้างสรรค์” สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่

ผู้ว่าโคราชมอบเงินสนับสนุน “กองทุนATKปันน้ำใจปลุกพลังสร้างสรรค์” ให้แก่สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ชูธงต่อเนื่องหนุน “โคราชกรีนบ็อกซ์” เน้นย้ำก้าวไปต่ออย่างยั่งยืนสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ประกอบการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยาย 2564 เวลา 09.00น. นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดเผยว่า “เช้าวันนี้นายกอบชัย บุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบเงินจำนวน 30,000บาท เพื่อสนับสนุนการจัดอบรม Covid Supervisor ให้กับสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เพื่อให้ใช้ในการจัดซื้อชุดตรวจ

Read more

สสว. ผนึกหอการค้าไทย เปิดร้านค้าออนไลน์ โชว์ศักยภาพ SME ปรับตัวสู้วิกฤติโควิด

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2564 หรือ “สสว.CONNEXT สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์” ซึ่ง สสว. ร่วมดำเนินการกับหอการค้าไทย จำเป็นต้องงดการจัดงานในลักษณะออฟไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนเตรียมออกบูธในจังหวัดต่างๆ เปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Shopee ซึ่งมีความร่วมมือกับ สสว. อยู่แล้วภายใต้แคมเปญ

Read more

กสอ. เปิด3 แบรนด์ แชมป์โครงการ Thai Designer Academy 2021

ขับเคี่ยวกันด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเฟ้นหาที่สุดของนักออกแบบแฟชั่น Thai Designer Academy 2021 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ประกาศผลการตัดสิน โดยแบรนด์ WINYA , แบรนด์ BWILD by Heart และ แบรนด์ HATSAYA คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมผลักดันนักออกแบบไทยสู่สากลอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สากลในรูปแบบ Academy รอบสุดท้าย

Read more

พม.ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลักอาเซียน เตรียมประชุมสุดยอดอาเซียนตุลาคมนี้

พม. เข้าร่วมประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลักอาเซียน เตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนตุลาคมนี้  เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 64 เวลา 08.30 – 11.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม.  นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม ได้รับมอบหมายจากนางพัชรี อาระยะกุล

Read more

สทน. จับมือ วศ. ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์พัฒนางานด้านวัสดุศาสตร์ ผลิตชุดป้องกันรังสีจากยางธรรมชาติ-วัสดุสำหรับอวกาศ

วันที่ 22 กันยายน 2564  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิตชุดป้องกันรังสีจากยางธรรมชาติ การนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น กระบวนการเคลือบผิวชั้นนอกของดาวเทียมที่โคจรอยู่ในชั้นอวกาศใกล้โลก  และการพัฒนาสูตรยางคอมปาวด์ (Rubber Compound) เพื่อให้มีความแข็งแรงมากขึ้น พิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องอัครเมธี  ชั้น  6 อาคารตั้ว ลพานุกรม ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์

Read more

APi ชวนช็อปในงาน “APi Grand Sale ยกกำลัง 2” 26 ก.ย.64 นี้

APi ชวนช็อปในงาน “APi Grand Sale ยกกำลัง 2” 26 กันยายน 2564 นี้ นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมสองดีเจคู่ซี้ ชวนช็อปในงาน “APi Grand Sale ยกกำลัง 2” โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi)

Read more