หอการค้าไทย-จีน เผยดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส 4 ชี้สัญญาณตลาดจีนฟื้น คาด GDP ปี’64 ชะลอตัว

หอการค้าไทย-จีน ประเมินผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส 4/64 จากกลุ่มสมาคม และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าไทย-จีน กว่า 200 คน คาดการณ์ GDP ของประเทศไทยทั้งปี 2564 ผลสำรวจ ร้อยละ 54.5 คาดว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจติดลบ กังวลเรื่องการแพร่ระบาดโควิด-19 และ การฉีดวัคซีน ขณะที่การส่งออกไทยไปจีนมีทิศทางที่เพิ่มขึ้น แต่ยังมีอุปสรรคขนส่งทางน้ำ รวมถึงนโยบายขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจีน พร้อมประเมินกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

Read more

ทัพดารา หนุนช่วยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สินค้า-ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในรูปแบบ “Virtual Tour”

ทัพดารา หนุนช่วยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ในรูปแบบ “Virtual Tour” อลังการสุดบนโลกออนไลน์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงประเมินว่าผลกระทบโดยคาดว่าจะสูญเสียรายได้มากกว่า 25 แสนล้านบาทและส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหายไปกว่าร้อยละ 80 โดยแนวโน้มของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและประชาชนจะมุ่งเน้นไปทางสินค้าอุปโภคบริโภค และของใช้จำเป็นโดยสิ้นเชิงเนื่องจากความกังวลในความปลอดภัยของชีวิต เมื่อต้องเดินทางออกไปนอกสถานที่พำนักของตัวเองทำให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP

Read more

ราชวิทยาลัย – วช.เปลี่ยน “หญิงชาวบ้านเเม่มอก” อ.เถิน จ.ลำปาง สู่ “ต้นแบบชุมชนนักบริบาลผู้สูงอายุ”

ราชวิทยาลัย – วช.เปลี่ยน “หญิงชาวบ้านแม่มอก” อ.เถิน จ.ลำปาง เป็น “ต้นแบบชุมชนนักบริบาลผู้สูงอายุ” สร้างรายได้กว่า 6 ล้านบาทต่อปี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุอยู่ราว ร้อยละ 18 ของจำนวนประชากร หรือ ราว 12 ล้านคน หน่วยงานภาครัฐ

Read more

สกสว. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ หนุนแวดวงวิจัย ประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ-สังคมผลงานวิจัยโดยใช้เทคนิค SROI

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดย  สำนักกลยุทธ์แผนและงบประมาณ ด้านการวิเคราะห์แผนและงบประมาณ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน SROI ครั้งที่ 1 ภายใต้ธีม“Financial Proxy and Best Practice of SROI” ในรูปแบบการประชุมออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการที่มีความสนใจด้านการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของผลงานวิจัย  รวมถึงด้านการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยใช้เทคนิคการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment)

Read more

การรักษามะเร็งเต้านมด้วยการผ่าตัด

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถจัดให้ความรู้ความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งเต้านม  “การรักษามะเร็งเต้านมด้วยการผ่าตัดและการรักษาผลข้างเคียงภาวะแขนบวมหลังรักษามะเร็งเต้านม” ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสเดือนต่อต้านมะเร็งเต้านมโลก เดือนตุลาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งเต้านม World Breast Cancer Awareness Month ที่ทั้งโลกรวมถึงประเทศไทยร่วมรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งเต้านม ที่ถือได้ว่าเป็นมะเร็งร้ายอันดับ 1 ของผู้หญิงทั่วโลก จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 37 ของมะเร็งทั้งหมด และยังมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปอดอีกด้วย ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ

Read more