พม. มอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ยกย่อง 10 คนต้นแบบทำดีเพื่อสังคมในภาวะวิกฤติ

พม. มอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ยกย่อง 10 คนต้นแบบทำดีเพื่อสังคมในภาวะวิกฤติ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” จำนวน 10 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายของกระทรวง พม. ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคม สำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดีด้วยการช่วยเหลือและสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 และภัยพิบัติต่างๆ

Read more

สทป. ส่งมอบหุ่นยนต์ “D–EMPIR CARE” สนับสนุนทีมแพทย์รพ.ราชทัณฑ์

สทป. ส่งมอบหุ่นยนต์ “D–EMPIR CARE” สนับสนุนทีมแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ส่งมอบหุ่นยนต์ให้บริการทางการแพทย์ (D–EMPIR CARE) จำนวน 2 ระบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์ให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมี พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นประธานในการส่งมอบหุ่นยนต์ รุ่น D-EMPIR

Read more

ล้ำ! อว.พร้อมจัดงาน “มหกรรมวิทย์ฯ 64” เปิดโลกแห่งการเรียนรู้วิทย์ยุคใหม่ แบบไฮบริด

อพวช. ขานรับนโยบาย รมว.อว. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะแห่งอนาคต พร้อมนำความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มาใช้เป็นฐานสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศ เตรียมพร้อมจัดงานไฮบริดอีเว้นท์ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ” ผนึกกำลัง 7 ประเทศ 78 หน่วยงานพันธมิตร ร่วมโชว์ผลงานและศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้วิทย์ยุคใหม่ใน 2 ช่องทาง ไร้ข้อจำกัดเวลาและสถานที่ด้วย Virtual Exhibition ในโลกออนไลน์

Read more

อว.มอบ “นวัตกรรมตู้ล็อคเกอร์ปลอดเชื้อควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน” รับมือเปิดประเทศ หวังผลต่อยอดเชิงพาณิชย์

อว.มอบ “นวัตกรรมตู้ล็อคเกอร์ปลอดเชื้อควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน” รับมือเปิดประเทศ หวังผลต่อยอดเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานส่งมอบ “นวัตกรรมตู้ล็อคเกอร์ปลอดเชื้อควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19” ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์

Read more