วงเสวนา ย้ำ 15 ปี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ช่วยลดผลกระทบทางสังคม

วงเสวนา ย้ำ 15 ปี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ช่วยลดผลกระทบทางสังคม ยกงานวิจัยชี้นักดื่มลดลง 2%  เพศชายลดลง 5.9 %  ย้ำการปรับปรุงต้องคงเจตนารมณ์เดิม ไม่เปิดช่องเอื้อนายทุน  สองฝ่ายหนุน-ค้าน เห็นตรงกัน ถึงเวลาจัดการทุนใหญ่ห้ามใช้ตราเสมือนโฆษณาเลี่ยงกฎหมาย   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 66 ที่โรงแรมเอเซีย  พญาไท มูลนิธิเพื่อสุขภาวะ

Read more