ครั้งแรกของโลก “อภัยภูเบศร” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ฟ้าทะลายยุง” จากสารสกัด ฟ้าทะลายโจร 

ครั้งแรกของโลก !! อภัยภูเบศร เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ฟ้าทะลายยุง” จากสารสกัด ฟ้าทะลายโจร ช่วยป้องกันโรคร้ายที่เกิดจากยุง ปลอดภัยใช้ได้ทั้งคนและสัตว์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ศูนย์การค้า Gateway @บางซื่อ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาภูมิปัญญาไทย มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ ภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ เภสัชกรชำนาญการ ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

Read more